U Opštoj bolnici "Medical Centar" se mogu obaviti svi potrebni ginekološki pregledi i dijagnostika. Takođe, dostupni su i operativni zahvati iz domena ginekološke hirurgije. Prednost dajemo minimalno-invazivnim operacijama, ali zastupljene su i operacije klasičnim putem, u zavisnosti od oboljenja i u najboljem interesu pacijentkinje. Posedujemo 2 moderno operemljene operacione sale i najsavremeniju opremu za izvođenje operativnih zahvata.

Takođe, obavljaju se postupci dijagnostičke histeroskopije i laparoskopije, kao i histeroskopske i laparoskopske operacije u cilju lečenja steriiteta. Indikacije za ove minimalno-invazivne intervencije i operacije u slučaju steriliteta su raznovrsne, i variraju od dijagnostike i operativnog lečenja steriliteta, uklanjanja adhezija, lečenja endometrioze, ovarijalnog drilinga kod sindroma policističnih jajnika, uklanjanja beningnih tumora jajnika i patoloških promena na jajovodima tj. izvođenja korektivnih operacija na jajovodima, uklanjanja benignih tumora materice, uklanjanje polipa endometrijuma, lečenja vanmaterične trudnoće i drugog.

Pročitajte

Cenovnik

Pregled i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ginekološki ultrazvuk

  2.890,00 - 5.000,00

 • Kolposkopija

  2.890,00 - 5.000,00

 • PAPA bris

  720.00

 • Vaginalni bris

  670.00

 • Cervikalni bris

  670.00

Eksploracija i adhezioliza

 • Histeroskopija

  122,340.00

 • Celioskopija

  dijagnostička ili operativna

  165.360,00 - 275.520,00

 • Eksplorativna kiretaža

  u cenu nije uračunata histopatologija

  39,360.00

 • Adhezioliza

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  64,980.00

Procedure na grliću materice

 • Biopsija grlića materice i/ili vaporizacija

  u cenu nije uračunata histopatologija

  39,360.00

 • Konizacija grlića materice

  u cenu nije uračunata histopatologija

  132,000.00

 • Amputacija grlića materice

  153,600.00

Operacije mioma i materice

 • Miomektomija

  minimalno-invazino - laparoskopski

  Operacija mioma

  400,200.00

 • Miomektomija

  vaginalno

  Operacija mioma

  524,400.00

 • Miomektomija

  klasično

  Operacija mioma

  466,800.00

 • Adneksektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  Operacija jajnika

  314,640.00

 • Adneksektomija

  klasično

  Operacija jajnika

  400,200.00

 • Histerektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  Operacija materice

  524,400.00

 • Histerektomija

  vaginalno

  Operacija materice

  466,800.00

 • Histerektomija

  klasično

  Operacija materice

  393,300.00

 • Radikalna histerektomija sa apendektomijom

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  Operacija materice

  786,660.00

 • Radikalna histerektomija sa apendektomijom

  klasično

  Operacija materice

  400.200,00 - 551.100,00

Operacija vanmaterične trudnoće

 • Operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  314,640.00

 • Operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće

  klasično

  262,260.00

Operacija spada vagine i veziko-vaginalne fistule

 • Prednja plastika vagine

  288,420.00

 • Zadnja plastika vagine

  288,420.00

 • Prednja i zadnja plastika vagine

  393,000.00

 • Operacija veziko-vaginalne fistule

  393,300.00

Korekcije urođenih anomalija

 • Korekcija urođenih anomalija vulve

  524.400,00

 • Korekcija urođenih anomalija vagine

  655.560,00

 • Korekcija urođenih anomalija materice

  655.560,00

Intervencije kod benignih lezija vulve i kondiloma

 • Vaporizacija kondiloma radiotalasima

  33.360,00 - 45.300,00

 • Incizija bartolinijeve žlezde

  lokalna anestezija

  19.980,00

 • Incizija bartolinijeve žlezde

  intravenska anestezija

  23.460,00

 • Operacija bartolinijeve žlezde

  intravenska anestezija

  52.080,00 - 157.800,00

 • Ostale promene

  pozovite nas

Kontracepcija

 • Aplikacija spirale

  5,000.00

 • Uklanjanje spirale

  intravenska anestezija

  33,400.00

Prekid trudnoće

 • Prekid trudnoće

  39.360,00