O procedurama

Atipične promene najčešće nastaju u predelu zone transformacije epitela, tj. na području između višeslojnog pločastog epitela koji prekriva vaginalni deo grlića, i cilindričnog epitela koji oblaže unutrašnjost kanala koji vodi u šupljinu materice. To je područje gde se nalazi i nezreli metaplastični epitel, koji je najosjetljiviji na dejstvo onkogenih činilaca. U lečenju CIN-a potreban je što poštedniji, a opet adekvatan oblik lečenja, koji će omogućiti odstranjenje atipičnih promena u celini, ali neće ostaviti značajnije posledice na reproduktivni sistem žene, obzirom da su ovom patologijom obuhvaćene pretežno žene u generativnom dobu.

Biopsija grlića materice predstavlja intervenciju kojom se uzima uzorak tkiva sa sumnjivih mesta na grliću materice, a koja su predhodno otkrivena kolposkopskim pregledom.

Konizacija predstavlja dijagnostički i terapijski postupak uklanjanja atipičnih promena na grliću materice. Hirurški zahvat se sastoji iz uzimanja dubljeg isečka grlića materice u vidu konusa. Dubina i širina ovog konusa određuje se prema Schillerovoj probi ili kolposkopskom nalazu, prema životnoj dobi pacijentkinje, kao i prema reproduktivnoj anamnezi (paritetu). Isečak se obavezno šalje na histopatološku analizu.

 • Klasična konizacija podrazumeva odstranjenje promenjenog tkiva grlića skalpelom. Nakon zahvata vrši se rekonstrukcija tj. plastika grlića, čime se koriguje nastali defekt i smanjuje mogućnost postoprativnog krvarenja, što samo po sebi ne pravi velike ili čak nikakve probleme pacijentkinji. Deo pacijentinja (do 4%) može kasnije imati problema sa začećem trudnoće, spontanim pobačajem ili prevremenim porođajem (do 1%).

 • LETZ konizacija predstavlja minimalno invazivnu proceduru pri čemu se atipične promene na grliću odstranjuju pomoću "dijatermijske petlje" (LOOP). Ovim zahvatom se ne ide toliko u dubinu, već je otklanjanje tkiva površnije. Krvarenje je oskudnije, a rekonstrukcija je nepotrebna. Zbog svog poštednog karaktera, ova se metoda preporučuje ženama koje nisu još rodile. Međutim, "poštednost" ovog zavata može biti i mač sa dve oštrice". Naime, tek nakon zahvata i histopatološke provere, može se tačno utvrditi je li lezija otklonjena u celosti, zbog čega može biti potreban ponovni zahvat.

Pročitajte

Cenovnik

Pregled i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ginekološki ultrazvuk

  2.890,00 - 5.000,00

 • Kolposkopija

  2.890,00 - 5.000,00

 • PAPA bris

  720.00

 • Vaginalni bris

  670.00

 • Cervikalni bris

  670.00

Operacije

 • Biopsija grlića materice i/ili vaporizacija

  u cenu nije uračunata histopatologija

  39,360.00

 • Konizacija grlića materice

  u cenu nije uračunata histopatologija

  132,000.00

 • Amputacija grlića materice

  153,600.00