U Opštoj bolnici "Medical Centar" se obavljaju svi zahvati iz domena urološke hirurgije. Posedujemo dve savremeno opremljene operacione sale, sa modernim aparatima i instrumentima za izvođenje i najkompleksnijih operacija. Pacijentima su na raspolaganju usluge poluintenzivne i intenzivne nege, kao i dva jednokrevetna i četiri dvokrevetna apartmana.

Ponosni smo na naše eksperte koji dugo godina unazad izvode kompleksne operacije iz ove oblasti, kao i na kvalifikovano osoblje koje sa njima pruža izuzetnu brigu o pacijentima.

Pročitajte

Cenovnik

Pregled i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije kamena mokraćnih puteva

 • Operacija kamena u bubregu - pijelolitotomija

  393.360,00 - 524.460,00

 • Operacija kamena u ureteru - ureterolitotomija

  327.780,00 - 393.360,00

 • Operacija kamera u mokraćnoj bešici - cistolitotripsija

  minimalno-invazino - transuretralno

  157.320,00 - 262.200,00

 • Operacija kamera u mokraćnoj bešici - cistolitotomija

  klasično

  262.200,00

Operacije prostate

 • Operacija uvećanja prostate - TURP

  minimalno-invazivno - transuretralno

  157.320,00 - 262.200,00

 • Prostatektomija po Millinu-u

  458.880,00

 • Radikalna prostatektomija

  klasično

  589.980,00 - 655.560,00

 • Radikalna prostatektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  655.560,00 - 917.760,00

 • Operacija inkontinencije nakon prostatektomije

  pozovite nas

Operacije varikocele, spermatocele i hidrocele

 • Operacija hidrocele

  131.100,00 - 157.320,00

 • Operacija spermatocele

  131.100,00 - 157.320,00

 • Operacija varikocele po Palomo-u

  104.880,00

Operacije bubrega i uretera

 • Nefrektomija

  klasično

  393.360,00 - 524.460,00

 • Parcijalna nefrektomija

  klasično

  524,460.00

 • Nefroureterektomija

  klasično

  524.460,00

 • Pijeloplastika

  393.360,00

 • Parcijalna ureterektomija

  327.780,00 - 393.360,00

 • Operacija hidronefroze

  413.400,00

 • Operacija refluksa

  204.600,00 - 281.400,00

 • Operacija perirenalnog apscesa

  pozovite nas

 • Perkutana drenaža perirenalnog apscesa

  pozovite nas

Operacije mokraćne bešike

 • Cistoskopija

  lokalna anestezija

  19.670,00

 • Cistoskopija

  intravenska anestezija

  78.600,00

 • Operacija "stress" inkontinencije

  pozovite nas

 • Operacija tumora mokraćne bešike - TURBT

  minimalno-invazivno - transuretralno

  196.680,00 - 327.780,00

 • Parcijalna cistektomija

  393.360,00 - 524.460,00

 • Radikalna cistektomija

  655,560.00

 • Disekcija karličnih limfnih čvorova - PLND

  655,560.00

Operacije uretre

 • Operacija stenoze uretre

  131.100,00 - 413.400,00

 • Operacija hipospadije

  204.600,00 - 319.800,00

 • Operacija epispadije

  319.800,00 - 510.600,00

Operacije testisa

 • Preponska orhiektomija

  157.320,00 - 196.680,00

 • Subtotalna orhiektomija

  131.100,00

 • Obostrana orhiektomija

  91.740,00

 • Biopsija testisa

  78.660,00

 • Spuštanje testisa

  165.000,00

 • Ugradnja proteze testisa

  165.000,00

Operacije penisa

 • Cirkumcizija

  lokalna anestezija

  55.200,00

 • Cirkumcizija

  intravenska anestezija

  82.200,00

 • Operacija zbog Morbus Peyronie

  244.400,00 - 413.400,00

Ostale procedure

 • Plasiranje cistofiksa

  39,300.00

 • Zamena cistofiksa

  26,220.00

 • Plasiranje nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  pozovite nas

 • Zamena nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  pozovite nas

 • Uklanjanje nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  pozovite nas

 • Plasiranje J-J stenta

  pozovite nas

 • Uklanjanje J-J stenta

  pozovite nas