Počnite da kucate naziv usluge, rezultati će se sami filtrirati

 • Pregledi i dijagnostika
 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk dojke

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ginekološki ultrazvuk

  2.890,00 - 5.000,00

 • Ultrazvuk vrata

  5.000,00 - 7.800,00

 • Kolor-dopler krvnih sudova vrata

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk srca sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • Kolor-dopler krvnih sudova ekstremiteta

  5.000,00 - 7.800,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

 • Poliklinika
 • Previjanje rane

  2.000,00 - 4.000,00

 • Kontrolni pregled sa previjanjem

  6.700,00

 • Postoperativna fizikalna terapija

  2.750,00

 • Intramuskularna injekcija

  800,00

 • Intravenska injekcija

  1.600,00

 • Intraartikularna injekcija

  4.860,00

 • Intraartikularna injekcija pod kontrolom ultrazvuka

  u cenu je uračunat lek

  5.400,00

 • Infuzija

  2.000,00

 • Plasiranje urološkog katetera

  2.000,00

 • Transfuzija

  14.000,00

 • Konzilijum lekara

  20.000,00

 • Preoperativna priprema

  6.500,00 - 12.000,00

 • Bolnički dan

  19.670,00

 • Gastroenterologija
 • Gastroskopija

  15.560,00

 • Gastroskopija

  intravenska anestezija

  18.880,00

 • Kolonoskopija

  21.111,00

 • Kolonoskopija

  intravenska anestezija

  24.445,00

 • Proktološki pregled sa anoskopijom

  5.000,00

 • Kontrolni proktološki pregled sa anoskopijom

  3.900,00

 • Abdominalna hirurgija
 • Eksplorativna (dijagnostička) laparoskopija sa biopsijom

  u cenu nije uračunata histopatologija

  131.100,00 - 172.000,00

 • Operacija Zenker-ovog divertikuluma jednjaka

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  327.780,00

 • Operacija hijatus hernije

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  400.200,00 – 732.200,00

 • Operacija zbog ahalazije - miotomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  400.200,00 – 732.200,00

 • Totalna resekcija želuca

  786.660,00 - 1.048.860,00

 • Dvotrećinska resekcija želuca

  589.980,00

 • Subtotalna resekcija želuca sa D2 limfadenektomijom

  655.560,00 - 852.180,00

 • Parcijalna resekcija želuca

  524.400,00 - 655.560,00

 • Sutura perforiranog ulkusa želuca

  393.360,00

 • Operacija žučne kese

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  170.460,00 - 184.800,00

 • Operacija žučne kese

  klasično

  191.400,00

 • Operacija perforirane žučne kese

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  344.460,00

 • Operacija perforirane žučne kese

  klasično

  344.460,00

 • Uklanjanje kamena iz žučnog puta uz T-drenažu

  393.300,00

 • Ekstirpacije ehinokokne ciste jetre

  600.000,00 - 840.000,00

 • Operacija pankreasa po Whipple-u

  1.048.860,00

 • Operacija ciste pankreasa

  458.880,00

 • Splenektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  524.400,00

 • Splenektomija

  klasično

  393.360,00

 • Distalna splenopankreatektomija

  524.400,00

 • Adhezioliza

  65.580,00

 • Resekcija creva

  klasično

  524.400,00

 • Resekcija divertikuluma

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  655.560,00

 • Kreiranje stome

  minimalno-invazivno - perkutano

  196.680,00

 • Kreiranje stome

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  262.200,00

 • Zatvaranje (okluzija) stome

  262.200,00

 • Desna hemikolektomija

  589.980,00 - 786.660,00

 • Leva hemikolektomija

  589.980,00 - 786.660,00

 • Prednja gornja resekcija rektuma

  721.080,00 - 852.240,00

 • Prednja donja resekcija rektuma

  786.660,00 - 1.048.860,00

 • Totalna kolektomija sa ileostomom

  852.240,00 - 1.048.860,00

 • Restorativna proktokolektomija

  (kod ulceroznog kolitisa)

  1.311.060,00 - 1.573.320,00

 • Bypass anastomoza

  458.880,00

 • Rektopeksija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  524.400,00

 • Apendektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  Operacija slepog creva

  262.200,00

 • Apendektomija

  klasično

  Operacija slepog creva

  196.620,00

 • Apendektomija uz postojanje peritonitisa

  Operacija slepog creva

  262.200,00

 • Hirurgija gojaznosti
 • "Sleeve" gastrektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  688.920,00

 • "Gastric bypass" po Roux-en-Y

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  1.000.020,00

 • Hirurgija perianalne regije
 • Hemoroidektomija - THD metoda

  minimalno-invazivno

  187.200,00

 • Hemoroidektomija

  LigasureTM, klasično

  131.160,00

 • Sklerozacija hemoroida

  6.400,00

 • Operacija pilonidalnog sinusa

  104.880,00

 • Operacija analne fisure

  opšta anestezija

  131.160,00

 • Operacija jednostavne perianalne fistule

  131.160,00

 • Operacija kompleksne perianalne fistule

  183.540,00 - 262.200,00

 • Operacija recidivne perianalne fistule

  209.760,00 - 327.720,00

 • Operacija multiplih perianalnih fistula

  196.200,00 - 262.200,00

 • Operacija perianalnog apscesa

  65.400,00

 • Operacija kondiloma - radiotalasi

  opšta anestezija

  39.900,00 - 104.880,00

 • Ginekologija
 • Histeroskopija

  122,340.00

 • Celioskopija

  dijagnostička ili operativna

  165.360,00 - 275.520,00

 • Eksplorativna kiretaža

  u cenu nije uračunata histopatologija

  39,360.00

 • Adhezioliza

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  64,980.00

 • Biopsija grlića materice i/ili vaporizacija

  u cenu nije uračunata histopatologija

  39,360.00

 • Konizacija grlića materice

  u cenu nije uračunata histopatologija

  132,000.00

 • Amputacija grlića materice

  153,600.00

 • Miomektomija

  minimalno-invazino - laparoskopski

  Operacija mioma

  400,200.00

 • Miomektomija

  vaginalno

  Operacija mioma

  524,400.00

 • Miomektomija

  klasično

  Operacija mioma

  466,800.00

 • Adneksektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  Operacija jajnika

  314,640.00

 • Adneksektomija

  klasično

  Operacija jajnika

  400,200.00

 • Histerektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  Operacija materice

  524,400.00

 • Histerektomija

  vaginalno

  Operacija materice

  466,800.00

 • Histerektomija

  klasično

  Operacija materice

  393,300.00

 • Radikalna histerektomija sa apendektomijom

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  Operacija materice

  786,660.00

 • Radikalna histerektomija sa apendektomijom

  klasično

  Operacija materice

  400.200,00 - 551.100,00

 • Operacija endometrioze

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  262.200,00 - 393.300,00

 • Operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  314,640.00

 • Operacija ektopične (vanmaterične) trudnoće

  klasično

  262,260.00

 • Prednja plastika vagine

  288,420.00

 • Zadnja plastika vagine

  288,420.00

 • Prednja i zadnja plastika vagine

  393,000.00

 • Operacija veziko-vaginalne fistule

  393,300.00

 • Korekcija urođenih anomalija vulve

  524.400,00

 • Korekcija urođenih anomalija vagine

  655.560,00

 • Korekcija urođenih anomalija materice

  655.560,00

 • Vaporizacija kondiloma radiotalasima

  33.360,00 - 45.300,00

 • Incizija bartolinijeve žlezde

  lokalna anestezija

  19.980,00

 • Incizija bartolinijeve žlezde

  intravenska anestezija

  23.460,00

 • Operacija bartolinijeve žlezde

  intravenska anestezija

  52.080,00 - 157.800,00

 • Ostale promene

  pozovite nas

 • Aplikacija spirale

  5,000.00

 • Uklanjanje spirale

  intravenska anestezija

  33,400.00

 • Prekid trudnoće

  39.360,00

 • Ortopedska hirurgija
 • Artroskopija ramena sa subakromijalnom dekompresijom, AC resekcijom ili sinovektomijom

  253.800,00

 • Artroskopski "release" ramena

  267.000,00

 • Artroskopska stabilizacija ramena

  Bankart

  453.000,00

 • Artroskopska reparacija rotatorne manžetne ramena

  520.000,00

 • Artroskopska stabilizacija AC-luksacije

  Dog-Bone

  480.000,00

 • Artroskopska stabilizacija AC-luksacije

  Weaver-Dunn

  507.000,00

 • Proteza ramena

  893.340,00 - 1.333.200,00

 • Osteosinteza proksimalnog humerusa

  PHILLOS pločica

  667.200,00

 • Artroskopija lakta

  sa eventualnim "release" ili vađenjem stranog tela

  333,600.00

 • Stabilizacija nestabilnog lakta

  426,720.00

 • Osteosinteza lakta

  667.000,00 - 800.400,00

 • Osteosinteza preloma lakta kod dece

  373.800,00 - 460.800,00

 • Osteosinteza podlaktice

  480.000,00 . 547.000,00

 • Osteosinteza ručnog zgloba

  560,400.00

 • Proteza kuka

  u cenu je uračunat osteosintetski materijal

  800.400,00 - 1.333.800,00

 • Artroskopija kolena

  dijagnostička ili operativna

  207.000,00 - 275.400,00

 • Operacija ligamenata kolena

  u cenu nije uračunat osteosintetski materijal

  344,400.00

 • Proteza kolena

  1,066,800.00

 • Rekonstrukcija ligamenata patele

  344,400.00

 • Rekonstrukcija tetive kvadricepsa

  327,780.00

 • Artroskopija skočnog zgloba

  222.840,00 - 275.280,00

 • Reparacija sveže rupture ahilove tetive

  327.780,00

 • Plastika ahilove tetive

  393.300,00

 • Terapija plazmom bogatom trombocitima

  25.560,00

 • Hirurgija dojke
 • Operacija benignog tumora dojke

  u cenu nije uraćunata histopatologija

  131.100,00 - 200.400,00

 • Kvadrantektomija sa biopsijom sentinel limfonog čvora

  236.040,00 - 400.200,00

 • Mastektomija

  327.780,00 - 400.200,00

 • Rekonstrukcija dojke nakon mastektomije

  u cenu nije uračunat implantat ili ekspander

  276.000,00 - 655.560,00

 • Endokrina hirurgija
 • Lobektomija sa istmektomijom

  327.780,00

 • Totalna tiroidektomija

  393.300,00 - 458.880,00

 • Totalna tiroidektomija sa jednostranom disekcijom vrata

  655.560,00

 • Totalna tiroidektomija sa obostranom disekcijom vrata

  852.240,00

 • Operacija paratiroidnih žlezda

  327.780,00 - 400.200,00

 • Operacija nadbubrežnih žlezdi

  minimalno-invazino - laparoskopski

  393.360,00 - 458.880,00

 • Hirurgija kile
 • Operacija jednostrane ingvinalne kile

  minimalno-invazivno - laparoskopski, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  184.800,00

 • Operacija jednostrane ingvinalne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  160.200,00

 • Operacija obostrane ingvinalne kile

  minimalno-invazivno - laparoskopski, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  249.120,00

 • Operacija ingvinalne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  249.120,00

 • Operacija uklještene ingvinalne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  262.200,00

 • Operacija uklještene ingvinalne kile sa resekcijom creva

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  450.000,00

 • Operacija jednostrane femoralne kile

  minimalno-invazivno - laparoskopski, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  184.800,00

 • Operacija jednostrane femoralne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  160.200,00

 • Operacija obostrane femoralne kile

  minimalno-invazivno - laparoskopski, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  249.120,00

 • Operacija obostrane femoralne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  249.120,00

 • Operacija uklještene femoralne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  262.200,00

 • Operacija uklještene femoralne kile sa resekcijom creva

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  450.000,00

 • Operacija umbilikalne kile sa mrežicom

  minimalno-invazivno - laparoskopski, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  255.600,00 - 447.000,00

 • Operacija umbilikalne kile bez mrežice

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  132.000,00 - 158.400,00

 • Operacija uklještene umbilikalne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  262.200,00

 • Operacija uklještene umbilikalne kile sa resekcijom creva

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  450.000,00

 • Operacija manje ventralne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  196.680,00

 • Operacija veće ventralne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  327.780,00

 • Grudna hirurgija
 • Ekstirpacija tumora pluća

  413.400,00 - 786.660,00

 • Ekstirpacija tumora medijastinuma - VATS

  minimalno-invazivno - torakoskopski

  413.400,00 - 786.660,00

 • Operacija hiperhidroze - VATS

  minimalno-invazivno - torakoskopski

  193.200,00

 • Torakotomija

  413.400,00 - 786.660,00

 • Vaskularna hirurgija
 • Operacija proširenih vena - jedna noga

  klasično

  194.700,00

 • Operacija proširenih vena - obe noge

  klasično

  344.400,00

 • Aortofemoralni bypass

  786.660,00

 • Urološka hirurgija
 • Operacija kamena u bubregu - pijelolitotomija

  393.360,00 - 524.460,00

 • Operacija kamena u ureteru - ureterolitotomija

  327.780,00 - 393.360,00

 • Operacija kamera u mokraćnoj bešici - cistolitotripsija

  minimalno-invazino - transuretralno

  157.320,00 - 262.200,00

 • Operacija kamera u mokraćnoj bešici - cistolitotomija

  klasično

  262.200,00

 • Operacija uvećanja prostate - TURP

  minimalno-invazivno - transuretralno

  157.320,00 - 262.200,00

 • Prostatektomija po Millinu-u

  458.880,00

 • Radikalna prostatektomija

  klasično

  589.980,00 - 655.560,00

 • Radikalna prostatektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  655.560,00 - 917.760,00

 • Operacija inkontinencije nakon prostatektomije

  pozovite nas

 • Operacija hidrocele

  131.100,00 - 157.320,00

 • Operacija spermatocele

  131.100,00 - 157.320,00

 • Operacija varikocele po Palomo-u

  104.880,00

 • Nefrektomija

  klasično

  393.360,00 - 524.460,00

 • Parcijalna nefrektomija

  klasično

  524,460.00

 • Nefroureterektomija

  klasično

  524.460,00

 • Pijeloplastika

  393.360,00

 • Parcijalna ureterektomija

  327.780,00 - 393.360,00

 • Operacija hidronefroze

  413.400,00

 • Operacija refluksa

  204.600,00 - 281.400,00

 • Operacija perirenalnog apscesa

  pozovite nas

 • Perkutana drenaža perirenalnog apscesa

  pozovite nas

 • Cistoskopija

  lokalna anestezija

  19.670,00

 • Cistoskopija

  intravenska anestezija

  78.600,00

 • Operacija "stress" inkontinencije

  pozovite nas

 • Operacija tumora mokraćne bešike - TURBT

  minimalno-invazivno - transuretralno

  196.680,00 - 327.780,00

 • Parcijalna cistektomija

  393.360,00 - 524.460,00

 • Radikalna cistektomija

  655,560.00

 • Disekcija karličnih limfnih čvorova - PLND

  655,560.00

 • Operacija stenoze uretre

  131.100,00 - 413.400,00

 • Operacija hipospadije

  204.600,00 - 319.800,00

 • Operacija epispadije

  319.800,00 - 510.600,00

 • Preponska orhiektomija

  157.320,00 - 196.680,00

 • Subtotalna orhiektomija

  131.100,00

 • Obostrana orhiektomija

  91.740,00

 • Biopsija testisa

  78.660,00

 • Spuštanje testisa

  165.000,00

 • Ugradnja proteze testisa

  165.000,00

 • Cirkumcizija

  lokalna anestezija

  55.200,00

 • Cirkumcizija

  intravenska anestezija

  82.200,00

 • Operacija zbog Morbus Peyronie

  244.400,00 - 413.400,00

 • Plasiranje cistofiksa

  39,300.00

 • Zamena cistofiksa

  26,220.00

 • Plasiranje nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  pozovite nas

 • Zamena nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  pozovite nas

 • Uklanjanje nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  pozovite nas

 • Plasiranje J-J stenta

  pozovite nas

 • Uklanjanje J-J stenta

  pozovite nas

 • Neurohirurgija
 • Lumbalna mikrodiskektomija

  393.300,00

 • Dekompresivna laminektomija

  344.400,00

 • Operacija ekstramedularnih spinalnih tumora

  482.220,00

 • Operacija kičme sa arteficijalnim implantima

  u cenu je uračunat implant

  482.220,00

 • Ekstirpacija kokcigealne kosti

  179,100.00

 • Ugradnja spinalnog porta

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Ugradnja infuzionih pumpi

  lokalna anestezija

  137.760,00

 • Ugradnja infuzionih pumpi

  opšta anestezija

  165.300,00

 • Hirurško lečenje migrene

  lokalna anestezija

  137.760,00

 • Avulzija jedne grane trigeminusa

  lokalna anestezija

  96.450,00

 • Avulzija dve grane trigeminusa

  lokalna anestezija

  124.020,00

 • Avulzija jedne grane trigeminusa

  opšta anestezija

  137.760,00

 • Avulzija dve grane trigeminusa

  opšta anestezija

  165.300,00

 • Avulzija donjeg alveolarnog nerva

  lokalna anestezija

  110.250,00

 • Avulzija donjeg alveolarnog nerva

  opšta anestezija

  151.500,00

 • Operacija karpalnog tunela

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Operacija kubitalnog tunela

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Operacija Mortonovog neurona

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Sekcija interkostalnog nerva

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Sekcija okcipitalnog nerva

  lokalna anestezija

  68.880,00

 • Operacija tumora poglavine

  39.300,00 - 262.200,00

 • ORL i maksilofacijalna hirurgija
 • Tamponada nosa

  sa anestezijom

  25.200,00

 • Repozicija nosnih kostiju

  opšta anestezija

  137.760,00

 • Endonazalna polipektomija

  pozovite nas

 • Tonzilektomija

  109.800,00

 • Septoplastika

  196.680,00

 • Septorinoplastika

  327.780,00 - 367.080,00

 • Operacija progenije

  275.400,00 - 344.400,00

 • Operacija parotidne žlezde

  344.400,00

 • Operacija tumora lica i vrata

  127.800,00 - 510.600,00

 • Operacija tumora jezika

  194.700,00 - 519.240,00

 • Ekstripacija pljuvačne žlezde

  252.000,00

 • Operacija ciste vrata

  196.680,00

 • Disekcija vrata - jednostrano

  389.400,00

 • Disekcija vrata - obostrano

  590.040,00

 • Estetska i plastična hirurgija
 • Uvećanje grudi protezama

  u cenu nisu uračunati implanti

  288.420,00

 • Podizanje grudi

  393.300,00

 • Smanjenje grudi

  393.300,00

 • Operacija ginekomastije - jednostrano

  157.320,00

 • Operacija ginekomastije - obostrano

  252.200,00

 • Abdominoplastika bez pomeranja pupka

  301.560,00

 • Abdominoplastika sa pomeranjem pupka

  393.300,00

 • Liposukcija

  stomaka, ruku, nogu, podvaljka

  91.800,00 - 327.780,00

 • Mini face-lift

  327.780,00

 • Kompletan face-lift

  458.880,00

 • Tretman bora/ožiljaka hijaluronskom kiselinom

  2 zone

  43.200,00

 • Tretman bora/ožiljaka hijaluronskom kiselinom

  3 zone

  60.000,00

 • Korekcija otapostaze ("klempavih" ušiju)

  78.660,00 - 104.880,00

 • Rekonstrukcija jedne ušne školjke

  lokalna anestezija

  39.300,00

 • Operacija gornjih kapaka

  104.880,00

 • Operacija oba kapka

  157.320,00

 • Operacija ptoze kapka

  207.000,00

 • Ekscizija tumora na licu sa rekonstrukcijom lokalnim kožnim režnjem

  131.100,00 - 196.620,00

 • Rekonstrukcija donje usne

  130.800,00

 • Obostrano zatvaranje defekta rotacionim režnjem

  499.800,00

 • Hirurgija melanoma
 • Operacija melanoma

  65.580,00 - 206.700,00

 • Operacija melanoma sa limfadenektomijom

  400.200,00

 • Dnevna hirurgija
 • Hirurška obrada rane

  6.000,00 - 21.300,00

 • Hirurška obrada rane

  lokalna anestezija

  21.300,00

 • Hirurška obrada rane

  intravenska anestezija

  41.700,00 - 69.480,00

 • Revizija rane sa sekundarnim šavom

  21.300,00

 • Kontrolni pregled sa previjanjem

  6.700,00

 • Ekscizija mladeža u lokalnoj anesteziji

  u cenu nije uračunata histopatologija

  19.680,00

 • Ekscizija mladeža u intravenskoj anesteziji sa rekonstrukcijom

  u cenu nije uračunata histopatologija

  39.000,00 - 78.600,00

 • Ekscizija ateroma do 2cm u lokalnoj anesteziji

  u cenu nije uračunata histopatologija

  21.300,00

 • Ekscizija ateroma preko 2cm u lokalnoj anesteziji

  u cenu nije uračunata histopatologija

  39.000,00 - 52.440,00

 • Ekstirpacija lipoma u lokalnoj anesteziji

  u cenu nije uračunata histopatologija

  21.300,00

 • Ekstirpacija lipoma u opštoj anesteziji

  u cenu nije uračunata histopatologija

  76.980,00

 • Incizija apscesa

  21.300,00

 • Operacija uraslog nokta na jednom prstu

  lokalna anestezija

  39.000,00

 • Operacija uraslog nokta na oba prsta

  lokalna anestezija

  58.990,00