O intervencijama

Eksplorativna kiretaža je intervencija koja se radi kada se jave produžena krvarenja, krvarenja u postmenopauzi i sl., ali i u svim nedovoljno jasnim situacijama kada je potreban materijal sa endocerviksa ili endometrijuma u cilju postavljanja definitivne dijagnoze.

Punkcija cista koje se mogu pojaviti na jajnicima ili oko njih usled poremećaja hormonalne ravnoteže u organizmu. Ukoliko cista ispunjava ultrazvučne i laboratorijske uslove (uredni tumor markeri) one se mogu punktirati. Ovom intervencijom se transvaginalno ili transabdominalno prazni sadržaj ciste koji se potom šalje na citološke i bakteriološke preglede.

Stavljanje i uklanjanje spirale, kao jednog od vidova kontracepcije. Najprikladnija je za žene koje su imale bar jedan porođaj, koje žive u stabilnim vezama bez menjanja seksualnih partnera. Stavljanje i skidanje spirale se obavlja pre ili neposredno posle menstrualnog krvarenja.

Prekid trudnoće je intervencija koja se obavlja na ženin zahtev ukoliko trudnoća nije starija od deset nedelja. Predstavlja uklanjanje ovulatornog tkiva iz materice. U određenim slučajevima ova intervencija može biti medicinski indikovana. Intervencija se obavlja u opštoj anesteziji, a potrebne su pripremne analize, kao i ultrazvučni pregled kojim se utvrđuje starost trudnoće.

Uklanjanje kondiloma, promena izazvanih HPV infekcijom. Obično se javljaju na spoljnim genitalijama žene, te se mogu uočiti kada su još u razvoju. S obzirom na to da ih izaziva isti virus, koji izaziva i bradavice na rukama, njihov izgled je i vrlo sličan. Po konstatovanju kondiloma, preporučuje se neka od metoda za njihovo uklanjanje. Odluka o načinu uklanjanja kondiloma se donosi na osnovu njihovog izgleda, pozicije, rasporeda. Mogu se uklanjati medikamentima, hirurškim putem, laserom ili radiotalasima. Uklanjanje kondiloma u našoj Bolnici se obavlja u kratkotrajnoj opštoj anesteziji hirurškim putem. Obzirom na virusno poreklo, i pored u potpunosti uklonjenih promena sa površine kože, postoji mogućnost njihovog povratka, pa se nakon uklanjanja savetuju češći pregledi.

Cenovnik

Pregled i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ginekološki ultrazvuk

  2.890,00 - 5.000,00

 • Kolposkopija

  2.890,00 - 5.000,00

 • PAPA bris

  720.00

 • Vaginalni bris

  670.00

 • Cervikalni bris

  670.00

Eksploracija i adhezioliza

 • Histeroskopija

  122,340.00

 • Celioskopija

  dijagnostička ili operativna

  165.360,00 - 275.520,00

 • Eksplorativna kiretaža

  u cenu nije uračunata histopatologija

  39,360.00

 • Adhezioliza

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  64,980.00

Kontracepcija

 • Aplikacija spirale

  5,000.00

 • Uklanjanje spirale

  intravenska anestezija

  33,400.00

Uklanjanje kondiloma

 • Vaporizacija kondiloma radiotalasima

  33.360,00 - 45.300,00