U opštoj bolnici "Medical Centar" obavljaju se operacije iz domena digestivne (opšte) hirurgije, perianalne hirurgije, ginekološke hirurgije, ortopedske hirurgije, endokrine hirurgije i hirurgije dojke, hirurgije kila, grudne hirurgije, vaskularne hirurgije, urološke hirurgije, neurohirurgije, ORL i maksilofacijalne hirurgije, i estetske i plastične hirurgije. Takođe, pružamo usluge iz domena ambulantne i dnevne hirurgije, odnosno previjanja i obrade rana.

Pored dominantno hirurške delatnosti, pružamo usluge iz oblasti Gastroenterologije i dijagnostičke i interventne endoskopije.

Posedujemo dve savremeno opremljene operacione sale, sa modernim aparatima i instrumentima za izvođenje minimalno-invazivnih i klasičnih operacija. Pacijentima su na raspolaganju usluge poluintenzivne i intenzivne nege, kao i dva jednokrevetna i četiri dvokrevetna apartmana.

Ponosni smo na naše eksperte koji dugo godina unazad izvode kompleksne minimalno-invazivne i klasične operacije, kao i na kvalifikovano osoblje koje sa njima pruža izuzetnu brigu o pacijentima.

Abdominalna hirurgija

saznajte više

Hirurgija gojaznosti

saznajte više

Hirurgija perianalne regije

saznajte više

Ginekologija

saznajte više

Ortopedska hirurgija

saznajte više

Hirurgija dojke

saznajte više

Endokrinološka hirurgija

saznajte više

Hirurgija kile

saznajte više

Grudna hirurgija

saznajte više

Vaskularna hirurgija

saznajte više

Urološka hirurgija

saznajte više

Neurohirurgija i hirurgija bola

saznajte više

ORL i maksilofacijalna hirurgija

saznajte više

Estetska i plastična hirurgija

saznajte više

Hirurgija melanoma

saznajte više

Dnevna hirurgija

saznajte više

Anesteziologija

saznajte više

Terapija bola

saznajte više

Gastroenterologija

saznajte više

Polikliničke usluge

saznajte više