Šta su miomi?

Miomi materice su benigni tumori koji se često javljaju kod žena i to najčešće u reproduktivnom periodu. U određenom broju slučajeva ne odlikuju se nikakvom simptomatologijom, te se slučajno otkivaju prilikom ultrazvučnog pregleda. Kod drugih mogu prouzrokovati obilna menstrualna krvarenja, krvarenja između menstruacija, anemiju, bolove različitog intenzieta u donjim partijama stomaka ili leđa. Takođe, zbog pritiska na okolne organe, mogu davati simptome vezane za iste. Žena može imati jednu ili više promena ovog tipa. Prisustvo mioma ponekad može doprineti nastanku neplodnosti ili uzrokovati ponovljene pobačaje.

Lečenje

Miomektomija je hirurška procedura kojom se uklanjaju miomi bez uklanjanja materice, za razliku od histerektomije. Indikovana je u slučaju postojanja gore navedenih tegoba koje onemogućavaju normalno svakodnevno funkcionisanje. Zahvat se može izvesti minimalno-invazivnim, laparoskopskim pristupom ili klasično.

 • Histeroskopska miomektomija predstavlja minimalno invazivan pristup, gde se pomoću specijalnog instrumenta sa video kamerom na vrhu (histeroskopa) ulazi u šupljinu materice i elektrohiruškim putem odstranjuju miomi, koji su lokalizovani na unutrašnjoj površini materice.

 • Laparoskopska miomektomija predstavlja minimalno invazivni pristup, gde se pomoću specijalnog instrumenta sa video kamerom na vrhu (laparoskopa) kroz prednji trbušni zid pristupa uklanjanju mioma, koji su lokalizovani na spoljašnjoj površini materice.

 • Klasična miomektomija predstavlja uklanjanje mioma tradicionalnim, klasičnimpristupom kroz rez na prednjem trbušnom zidu.

NAPOMENA: Treba znati da nije uvek moguće planirati i izvesti laparoskopsku operaciju, što zbog osobina same bolesti (npr. veličina tumora), tako i zbog mogućih priraslica nastalih nakon prethodnih operacija i tehničkih problema tokom minimalno invazivne procedure. Tada se mora preći na tradicionalni pristup. Svejedno kojim pristupom se izvodi Vaša operacija, najvažniji je efekat u smislu izlečenja, koji ne sme biti kompromitovan samim načinom operacije.

Šta se dešava pre operacije?

Nekoliko dana pre same operacije razgovaraćete sa anesteziologom i hirurgom o svim pojedinostima, planu hirurške intervencije, mogućim komplikacijama i ishodu operacije. Na dan pre operacije možete piti i jesti tečnu hranu sve do 6h pre same intervencije.

Šta se dešava nakon operacije?

Nakon miomektomije učinjene minimalno invazivnim pristupom bolnicu napuštate obično prvog postoperativnog dana, a za kompletan oporavak potrebno je 1 do 2 nedelje. Tradicionalni pristup zahteva nešto duži boravak u bolnici, a i vremenski period do kompletnog oporavka je produžen.

Kod većine žena dolazi do nestanka inicijalnih tegoba. Takođe povećava se šansa za ostajanje u drugom stanju i smanjuje se rizik od nastanka komplikacija tokom trudnoće. Preporučuje se da sačekate bar 3 meseca pre što počnete da pokušavate da planirate trudnoću.

Žene koje su prethodno imale miome imaju povišen rizik od ponovnog nastanka mioma. Žene koje su imale samo jedan miom imaju manji rizik od ponovnog nastanka mioma u odnosu na žene koje su imale više mioma.

Cenovnik

Pregled i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ginekološki ultrazvuk

  2.890,00 - 5.000,00

 • Kolposkopija

  2.890,00 - 5.000,00

 • PAPA bris

  720.00

 • Vaginalni bris

  670.00

 • Cervikalni bris

  670.00

Operacije

 • Miomektomija

  minimalno-invazino - laparoskopski

  Operacija mioma

  400,200.00

 • Miomektomija

  vaginalno

  Operacija mioma

  524,400.00

 • Miomektomija

  klasično

  Operacija mioma

  466,800.00