Šta je endometrioza?

Endometrioza predstavlja oboljenje koje se odlikuje postojanjem tkiva endometrijuma (sluznice materice) izvan same materice. Bolest je benigna, ali može uzrokovati ozbiljne tegobe i komplikacije u zavisnosti od lokalizacije endometriotičnog tkiva.

Ovo tkivo je najčešće lokalizovano na trbušnoj maramici zidova male karlice, jajniku (kada formira takozvane čokoladne ciste), jajovodu, mokraćnoj bešici, crevima, ali i na udaljenim mestima poput pluća ili oka. Tu gde se nađe ponaša se kao normalan endometrijum u materici, hormonski je zavisan i u vreme menstruacije krvari.

Endometrioza se najčešće javlja u reproduktivnom dobu, između 25. i 35. godine života. Još uvek nije otkriveno koji je tačan uzrok nastanka, ali se smatra da povratno krvarenje iz materice u trbušnu duplju preko jajovoda za vreme menstruacije ima značajnu ulogu.

Povećan rizik za nastanak endometrioze imaju žene koje su prvu menstruaciju dobile pre 12. godine, čiji su ciklusi kraći od 27 dana i traju duže od 7 dana, koje nisu koristile kontracepciju, koje su odložile rađanje posle 30. godine, imaju urođene anomalije ginekoloških organa, koriste tampone za vreme menstruacije ili imaju odnose za vreme menstruacije, ili ako imaju nekog u porodici ko je imao endometriozu.

Najčešći simptomi endometrioze su:

 • Bolne menstruacije

 • Bolovi pri polnom odnosu

 • Neredovne menstruacije

 • Krvarenje između menstruacija

 • Obilna krvarenja

 • Nemogućnost začeća (veoma često je endometrioza uzrok steriliteta kod žena)

Lečenje

Endometrioza može da se leči konzervativno - lekovima, operativno ili kombinovano, sve u zavisnosti od stadijuma endometrioze, njene lokalizacije, životne dobi žene i postojanja steriliteta.

Cilj hormonske terapije je da se prekine hormonska stimulacija endometriotičnih žarišta, izazive njihova atrofija i prekine krvarenje. Međutim operativni zahvat je najčešći vid lečenja. U većini slučajeva endometriotično tkivo se uspešno uklanja laparoskopski, što znači da nema velikog reza na stomaku. Oporavak je brži, a bolovi i mogući rizici su svedeni na minimum. Klasično operativno lečenje je rezervisano samo u slučaju ako se laparoskopija ne može učiniti, zbog npr. masivnih priraslica, ili ukoliko je potrebna radikalna operacija zbog uznapredovale bolesti, kada se pristupa uklanjanju jajnika i materice (ukoliko žena je starija od 40. godina i ne želi više da rađa). Nakon operativnog lečenja jedno vreme se sprovodi hormonska terapija, a zatim se preporučuje trudnoća.

Cenovnik

Operacija endometrioze

 • Operacija endometrioze

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  262.200,00 - 393.300,00