Šta je to kila?

Kila ili hernija, bruh se prezentuje kao izbočenje (protruzija) tkiva ili organa kroz prirodne ili stečene slabosti prednjeg trbušnog zida pod kožu. Najčešće se javljaju:

 • Ingvinalna (preponska) kila - manifestuje se kao izbočenje u preponi. Predstavlja najčešći tip koji čini oko 65% svih trbušnih kila. Zastupljenija je kod muškaraca.

 • Femoralna (butna) kila - manifestuje se kao izbočenje u gornjem delu butine sa unutrašnje strane. Za razliku od preponske, češće se javlja kod žena i ima veći rizik od komplikacija nego preponska kila.

 • Umbilikalna (pupčana) kila - manifestuje se kao izbočenje u predelu pupka. Nešto je češća kod žena, a direktni povod je trudnoća i porođaj zbog povećanog opterećenja u ovom području.

 • Epigastrična kila - manifestuje se kao izbočenje u srednjoj liniji iznad pupka.

 • Postoperativna (ventralna, postinciziona, inciziona) kila - menifestuje se kao izbočenje u predelu ožiljka od prethodnog operativnog zahvata.

Simptomi, znaci i komplikacije

Kila se inicijalno manifestuje izbočenjem na gore pomenutim, najčešćim, mestima prezentacije, i često su praćene tegobama u vidu bola ili pritiska prilikom naprezanja, dužeg stajanja, pa čak i u miru. Najčešća i najopasnija komplikacija predstavlja uklještenje (inkarceracija), pri čemu može doći do prekida cirkulacije u tkivu koje prolazi kroz defekt trbušnog zida i do njegove smrti.

Manifestacije uklještenja su izrazit bol na mestu prezentacije ili u trbuhu, a mogući su i mučnina i povraćanje, povišena temperatura i nadutost trbuha. Najveća opasnost je ukoliko sadržaj kile predstavlja crevo, kada može doći do pucanja (perforacije), izlaska crevnog sadržaja u trbušnu duplju, sepse, pa i do smrtnog ishoda usled iste.

Pročitajte

Lečenje

Kila se u potpunosti može izlečiti samo operativno. Operativni zahvat se može izvesti minimalno-invazivno - laparoskopski, kom dajemo prednost zbog brzog oporavka, ili klasičnim pristupom, primenom beztenzionih i tenzionih tehnika, tj. bez i sa ugradnjom mrežice. Ove sterilne mrežice su meke, fleksibilne i prilagodljive telesnim pokretima, a opet tako čvrste da brzo po ugradnji omogućavaju povratak normalnim aktivnostima uključujući i sport. Prednost primene istih je u tome da se defekt kile popunjava protetskim materijalom bez tenzije okolnih tkiva, dok se pri tenzionim metodama defekt rešava korištenjem mišića i omotača trbušnog zida.

Treba znati da se kila razlikuje od pacijenta do pacijenta, tako da jedan pristup nije dobar za sve kile. Na osnovu anatomskog nalaza određuje se tip operativnog zahvata za svakog pacijenta pojedinačno. Tip anestezije zavisi od vrste operativnog zahvata.

Šta se dešava pre i posle operacije?

Pre samog hirurškog zahvata bićete pregledani od strane hirurga koji će postaviti indikaciju za neophodno hirurško lečenje, a zatim će Vam detaljno objasniti plan i tok operacije. Takođe, obavićete i razgovor sa anesteziologom koji će voditi anesteziju tokom Vaše operacije.

Nakon operativnog zahvata poželjno je što ranije ustajanje i aktiviranje. Započinjanje ishrane uobičajeno je istog ili narednog dana nakon zahvata. Uglavnom nema potrebe za specijalnim dijetetskim režimom.

Tuširanje preko operativne rane moguće je od drugog postoperativnog dana. Ukoliko je tokom operacije plasiran dren, isti se najčešće odstranjuje prvog ili drugog postoperativnog dana. Konci kojima se ušiva operativni rez skidaju se sedam do deset dana od operacije. Osećaj bola u predelu operativne rane je individualan. Najkasnije tri nedelje nakon operacije bol bi trebalo u potpunosti da umine. Ukoliko je bol i dalje prisutan nakon ovog perioda ili postoji crvenilo i sekret iz operativne rane, kao i povišena telesna temperatura, neophodno je da nam se javite radi kontrole.

U prvih 4-6 nedelja nakon klasičnog operativnog zahvata, ili manje u slučaju minimalno-invazivnog, je potrebna pošteda od teških fizičkih napora i dizanja tereta težeg od 5kg. Izlaganje većim naporima i sportskim aktivnostima zavisi od veličine kile i tehnike kojom je ona zbrinuta, i biće Vam detaljno objašnjeno nakon zahvata.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacija ingvinalne i femoralne kile

 • Operacija jednostrane ingvinalne kile

  minimalno-invazivno - laparoskopski, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  184.800,00

 • Operacija jednostrane ingvinalne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  160.200,00

 • Operacija obostrane ingvinalne kile

  minimalno-invazivno - laparoskopski, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  249.120,00

 • Operacija ingvinalne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  249.120,00

 • Operacija uklještene ingvinalne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  262.200,00

 • Operacija uklještene ingvinalne kile sa resekcijom creva

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  450.000,00

 • Operacija jednostrane femoralne kile

  minimalno-invazivno - laparoskopski, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  184.800,00

 • Operacija jednostrane femoralne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  160.200,00

 • Operacija obostrane femoralne kile

  minimalno-invazivno - laparoskopski, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  249.120,00

 • Operacija obostrane femoralne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  249.120,00

 • Operacija uklještene femoralne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  262.200,00

 • Operacija uklještene femoralne kile sa resekcijom creva

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  450.000,00

Operacija umbilikalne i ventralne kile

 • Operacija umbilikalne kile sa mrežicom

  minimalno-invazivno - laparoskopski, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  255.600,00 - 447.000,00

 • Operacija umbilikalne kile bez mrežice

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  132.000,00 - 158.400,00

 • Operacija uklještene umbilikalne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  262.200,00

 • Operacija uklještene umbilikalne kile sa resekcijom creva

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  450.000,00

 • Operacija manje ventralne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  196.680,00

 • Operacija veće ventralne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  327.780,00