U Opštoj bolnici "Medical Centar" se obavljaju i polikliničke delatnosti poput gastroenteroloških pregleda, endoskopije, ultrazvučnih pregleda, davanja terapije, previjanja rana i drugog.

Pročitajte

Cenovnik

Pregledi

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

Gastroenterologija

 • Gastroskopija

  15.560,00

 • Gastroskopija

  intravenska anestezija

  18.880,00

 • Kolonoskopija

  21.111,00

 • Kolonoskopija

  intravenska anestezija

  24.445,00

 • Proktološki pregled sa anoskopijom

  5.000,00

 • Kontrolni proktološki pregled sa anoskopijom

  3.900,00

Polikliničke usluge

 • Previjanje rane

  2.000,00 - 4.000,00

 • Kontrolni pregled sa previjanjem

  6.700,00

 • Postoperativna fizikalna terapija

  2.750,00

 • Intramuskularna injekcija

  800,00

 • Intravenska injekcija

  1.600,00

 • Intraartikularna injekcija

  4.860,00

 • Intraartikularna injekcija pod kontrolom ultrazvuka

  u cenu je uračunat lek

  5.400,00

 • Infuzija

  2.000,00

 • Plasiranje urološkog katetera

  2.000,00

 • Transfuzija

  14.000,00

 • Konzilijum lekara

  20.000,00

 • Preoperativna priprema

  6.500,00 - 12.000,00

 • Bolnički dan

  19.670,00

Dijagnostika

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk dojke

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ginekološki ultrazvuk

  2.890,00 - 5.000,00

 • Ultrazvuk vrata

  5.000,00 - 7.800,00

 • Kolor-dopler krvnih sudova vrata

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk srca sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • Kolor-dopler krvnih sudova ekstremiteta

  5.000,00 - 7.800,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00