Šta je septum materice?

Pregrada (septum) materice je urođena anomalija, koja može deliti matericu na dva dela ili postojati samo u jednom njenom segmentu. Uz pregradu materice česte su i anomalije razvoja materice. Tegobe se obično javljaju u adolescenciji u obliku bolnih menstruacija. Takođe, često se javlja bol pri seksualnom odnosu. Ova anomalija može biti uzrok steriliteta.

Pregrada materice se koriguje hirurškim putem, u opštoj (totalnoj) anesteziji. Potrebno je prethodno napraviti kompletnu dijagnostiku, kako bi se uočilo eventualno postojanje drugih anomalija ginekoloških organa i razmotrila potreba, odnosno mogućnost, njihove istovremene hirurške korekcije.

Cenovnik

Pregled i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ginekološki ultrazvuk

  2.890,00 - 5.000,00

 • Kolposkopija

  2.890,00 - 5.000,00

 • PAPA bris

  720.00

 • Vaginalni bris

  670.00

 • Cervikalni bris

  670.00

Operacije

 • Korekcija urođenih anomalija vulve

  524.400,00

 • Korekcija urođenih anomalija vagine

  655.560,00

 • Korekcija urođenih anomalija materice

  655.560,00