Nakon donošenja odluke o hirurškom lečenju ili dijagnostičkoj proceduri za koju je potrebna anestezija, upoznajete se sa našim stručnim timom anesteziologa.

Anesteziolog se potom upoznaje sa Vašim zdravstvenim stanjem, planiranom hirurškom intervencijom, lekovima koje koristite, alergijskim reakcijama na lekove ili hranu, prethodnim hirurškim intervencijama, komplikacijama koje su ranije postojale sa posebnim osvrtom na postoperativne tegobe. Veoma je važno da svom anesteziologu kažete da li ste i kakva ste iskustva sa anestezijom imali ranije, kao i da li imate izraženiju sklonost ka postoperativnim tegobama (mučnina i povraćanje). Važno je i da nam naglasite ako ste do sada imali sklonosti ka produženim krvavljenjima ili prema preporuci vašeg ordinirajućeg lekara, koristite neke od lekova koji usporavaju koagulaciju ili blokiraju trombocite.

Na redu su zatim rutinske laboratorijske analize, EKG i prema potrebi kontrolni RTG srca i pluća. Vaš anesteziolog će vam izneti plan i preporuke za tip anestezije koji će koristiti i objasniće vam kakav će biti postoperativni tok. Dobićete preporuku za unos hrane i vode na dan intervencije i važno je da se držite naše preporuke.

Na dan planirane intervencije:

  • Čvrstu hranu ne unosite minimum šest sati pre početka intervencije
  • Mleko i mlečne proizvode ne unosite minimum četiri sata pre intervencije
  • Vodu i bistre sokove ne unosite minimum dva sata pre intervencije
  • Ukoliko ste pušač savetovaćemo vas da na par dana pre intervencije prekinete sa konzumiranjem cigareta

Vaš anesteziolog će detaljno sa vama razmotriti lekove koje svakodnevno koristite i posavetovati vas koje lekove ne unosite na dan intervencije. Važno je da ne uzimate vaše prepisane lekove na jutro operacije bez dogovora sa našim timom anesteziologa.

Naši eksperti

Opšta bolnica Medical Centar

Spec. Dr med. Ljiljana Brajović

specijalista anesteziologije i reanimatiologije sa intenzivnom terapijom

Opšta bolnica Medical Centar

Prof. dr Zoran Slavković

specijalista anesteziologije i reanimatiologije sa intenzivnom terapijom