Razvoj moderne hirurgije bio bi neizvodljiv bez razvoja anesteziologije, najmlađe grane medicine sa zadatkom da omogući bezbolnost kod pacijenta, ali i bezbednost tokom hirurškog procesa lečenja. Hirurško lečenje zahteva multidiciplinarni pristup, gde su uz vašeg hirurga važne karike lečenja i preoperativna priprema, balansirano i sigurno operativno vođenje, kao i postoperativni nadzor i nega. Ovde glavnu ulogu ima vaš anesteziolog koji će o vama brinuti tokom celog ovog postupka. Razumevanje uloge anesteziologa i značaja koju ovi specijalisti imaju u savremenoj medicini, značajno se promenilo u decenijama koje su iza nas. Svojim ekspertskim pristupom povećavaju bezbednost pacijenata u svim hirurškim zahvatima, ali i tokom izvođenja brojnih dijagnostičkih procedura.

Anestezija nije prirodno stanje. To je san, koji stručno lice izaziva primenom anestetika - grupe lekova koji izazivaju san, bezbolnost, mišićnu relaksaciju. Kao i svaki lek koji unosimo u naš organizam, tako i anestetici imaju svoja željena i neželjena dejstva. Kako bi pacijent na najbezbedniji i najkomforniji način prošao kroz ceo proces hirurškog lečenja, veoma je važno da se sa anesteziologom napravi dobar plan.

Stručni tim anesteziologa Medical Centra vam je na raspolaganju da na osnovu planirane hirurške intervencije ili dijagnostičke procedure i vašeg zdravstvenog stanja predloži najoptimalniji i najbezbedniji plan anestezije za vaše lečenje.

Tipovi anestezije

Eksperti iz oblasti anesteziologije

Opšta bolnica Medical Centar

Spec. Dr med. Ljiljana Brajović

specijalista anesteziologije i reanimatiologije sa intenzivnom terapijom

Opšta bolnica Medical Centar

Prof. dr Zoran Slavković

specijalista anesteziologije i reanimatiologije sa intenzivnom terapijom