Šta je nefrektomija?

Nefrektomija je hirurška procudura uklanjanja dela ili celog bubrega. Indikacije predstavljaju:

 • Maligni ili benigni tumor bubrega

 • Bubreg oštećen traumom ili zapaljenskim procesom

 • Nefunkcionalni bubreg

U zavisnosti od stepena proširenosti bolesti ili oštećenja bubrega, može se učiniti:

 • Parcijalna nefrektomija - uklanjanje dela bubrega koji je zahvaćen bolešću ili oštećen. Zdrav deo bubrega se ostavlja.

 • Prosta "simplex" nefrektomija - uklanjanje celog bubrega.

 • Radikalna nefrektomija - uklanjanje bubrega, nadbubrežne žlezde, uretera, okolnog masnog tkiva i limfnih čvorova.

Nefrektomija se izvodi u uslovima opšte (totalne) anestezije. Zahvat se može izvesti klasičnim pristupom, ili minimalno-invazivno tj. laparoskopski-asistirano.

 • Minimalno-invazivni pristup podrazumeva uklanjanje bubrega pomoću specijalnih hirurških i endoskopskih instrumenata koji imaju video kameru na svom vrhu i koji se u trbuh uvode kroz male rezove.

 • Otvoreni pristup podrazumeva pravljenje velikog reza na bočnoj strani trbuha ispod donjih rebara, na strani bubrega koji treba da se ukloni.

NAPOMENA: Treba znati da nije uvek moguće planirati i izvesti laparoskopsku operaciju, što zbog osobina same bolesti (npr. veličina tumora), tako i zbog mogućih priraslica nastalih nakon prethodnih operacija i tehničkih problema tokom minimalno invazivne procedure. Tada se mora preći na tradicionalni pristup. Svejedno kojim pristupom se izvodi Vaša operacija, najvažniji je efekat u smislu izlečenja, koji ne sme biti kompromitovan samim načinom operacije.

NAPOMENA: Osoba može da živi samo s jednim funkcionalnim bubregom ili čak samo sa delom jednog bubrega bez većih smetnji. Ukoliko, međutim, postoji potreba za odstranjivanjem oba bubrega ili odstranjivanjem jedinog funkcionalnog bubrega, bolesnik će nakon operacije morati na hroničnu dijalizu ili transplantaciju bubrega.

Šta se dešava pre operacije?

Nekoliko dana pre same operacije razgovaraćete sa anesteziologom i hirurgom o svim pojedinostima, planu hirurške intervencije, mogućim komplikacijama i ishodu operacije. Na dan pre operacije možete piti i jesti tečnu hranu sve do 6h pre same intervencije.

Šta se dešava nakon operacije?

Tokom prvog postoperativnog dana bićete pod stalnim nadzorom iskusnog anesteziologa. Terapija bola koju sprovode anesteziolozi olakšaće Vam ranu postoperativnu fazu. Nakon operacije važna je brza mobilizacija, ustajanje iz kreveta i vežbe disanja kako bi se sprečile komplikacije kao što su tromboze ili plućna tromboembolija.

U zavisnosti od Vašeg opšteg stanja, provešćete nekoliko dana u bolnici. Nakon minimalno-invazivne procedure taj period je kraći. Očekuje se da nakon operacije imate bol u trbuhu koji može trajati 1 do 2 nedelje. Biće Vampropisana adekvatna terapija, Do potpunog povratka u svakodnevnu rutinu potrebno je oko 3-6 meseci.

Cenovnik

Pregled i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije bubrega i uretera

 • Nefrektomija

  klasično

  393.360,00 - 524.460,00

 • Parcijalna nefrektomija

  klasično

  524,460.00

 • Nefroureterektomija

  klasično

  524.460,00

 • Pijeloplastika

  393.360,00

 • Parcijalna ureterektomija

  327.780,00 - 393.360,00

 • Operacija hidronefroze

  413.400,00

 • Operacija refluksa

  204.600,00 - 281.400,00

 • Operacija perirenalnog apscesa

  pozovite nas

 • Perkutana drenaža perirenalnog apscesa

  pozovite nas

Ostale procedure

 • Plasiranje cistofiksa

  39,300.00

 • Zamena cistofiksa

  26,220.00

 • Plasiranje nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  pozovite nas

 • Zamena nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  pozovite nas

 • Uklanjanje nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  pozovite nas

 • Plasiranje J-J stenta

  pozovite nas

 • Uklanjanje J-J stenta

  pozovite nas