O mokraćnoj bešici

Mokraćna bešika je organ smešten u maloj karlici sa ulogom rezervoara urina stvorenog procesima filtracije, sekrecije i reapsorpcije u bubrezima. Sastoji se od vrha, tela, dna i vrata. U mokraćnu bešiku ulivaju se levi i desni ureter, dok se urin iz bešike evakuiše putem vrata bešike koji se nastavlja u uretru.

O malignitetu mokraćne bešike

Maligni tumor mokraćne bešike spada u najčešće tumore kod čoveka, i po zastupljenosti se nalazi na sedmom mestu kod muškaraca tj. jedanaestom kod žena. Incidenca (javljanje) se povećava sa starenjem, tako da najčešće oboljevaju muškarci u šestoj i sedmoj deceniji života. Pored starosti, pušenje cigareta i preterano konzumiranje alkohola predstavljaju značajne faktore rizika. Osobe izložene aromatičnim aminima, industrijskim supstancama (industrija boje, farbe, tekstila i guma) su takođe pod povećanim rizikom.

Maligniteti bešike se dele na karcinome (tumore epitelnog porekla) i sarkome (tumore porekla iz vezivnog tkiva), pri čemu su karcinomi značajno češći (96%):

 • Tranziciocelularni karcinom predstavlja 80% svi maligniteta mokraćne bešike. Češći je kod muškaraca. Može se javiti u papilarnom i difuznom obliku. Papilaran oblik tumora se karakteriše rastom na peteljci (karfiolast oblik) i predstavlja dominantan tip. Jasno je lokalizovan i pruža dobru mogućnost za hiruršku resekciju uz očuvanje (prezervaciju) bešike. Nasuprot papilarnom obliku, difuzni oblik karcinoma zahvata celu bešiku, nejasno je ograničen, i otkriva se često u kasnijim stadijumima, što najčešće iziskuje potrebu za kompletno uklanjanje bešike. Dve najznačajnije karakteristike tranziciocelularnog karcinoma su multicentričnost - podrazumeva da se tumor javlja na više lokacija duž urinarnog trakta, i recidivantnost - označava da se tumor često vraća čak i nakon uspešnog lečenja. Nažalost, kada se tumor vrati, on je po pravilu agresivniji i sa lošijom prognozom. Usled ovih osobina bitno je ići na redovne urološke kontrole i dijagnostiku (cistoskopija, CT urografija), kako bi se malignitet na vreme otkrio i lečio.

 • Skvamocelularni karcinom je dosta manje zastupljen od prethodnog tipa i javlja se kod svega 5% osoba. Ovaj tip maligniteta povezan je najčešće sa hroničnim zapaljenjem, te kasnijom skvamoznom metaplazijom, regurgitacijom urina ili hroničnom iritacijom zida bešike usled postojanja kamena. Za razliku od tranziciocelularnog, skvamocelularni karcinom bešike, javlja se 2 puta češće kod žena u odnosu na muškarce. Ovaj tip karcinoma najčešće zahvata lateralni zid bešike ili predeo trougla mokraćne bešike na zadnjem zidu, lokalno je invazivan, te često zahvata i okolne organe - prostata kod muškaraca, a materica i vagina kod žena.

 • Sarkomi su značajno ređi od karcinoma, obuhvatajući svega 3-4% svih malignih tumora bešike. Najčešći tip sarkoma bešike su rabdomiosarkomi.

Simptomi i znaci bolesti

Simptomi malignih tumora bešike najčešće su suptilni i nespecifični. Početni stadijumi ovih tumora praćeni su pojavom krvi u urinu bez propratnih bolova - bezbolnom hematurijom. Pored krvi u mokraći mogu se javiti i neki nespecifični simptomi - urgencija mokrenja, preterano učestalo mokrenje, osećaj nedovoljno ispražnjenosti bešike, osećaj peckanja pri mokrenju i dr., koji su karakteristični i za druga oboljenja, poput benigne hiperplazije prostate, cistitisa, iritabilne bešike i urolitijaze (kamen u urinarnom traktu).

Klinička slika uznapredovalog karcinoma bešike podrazumeva opet simptome koji nisu specifični samo za ovu bolest - bol u kostima karlice ili donjem dolu leđa, nemogućnost mokrenja, malaksalost i oticanje u nogama.

Zbog svega navedenog, postojanje bilo kojeg simptoma, a prvenstveno bezbolne hematurije, treba da uputi pacijenta urologu, kako bi se što ranije postavila eventualna dijagnoza bolesti i pravovremeno otpočelo lečenje.

Dijagnostika

Od dijagnostičkih metoda, od najvećeg značaja su ultrazvuk abdomena i male karlice, cistoskopija, CT urografija i magnetna rezonanca.

 • Na ultrazvuku se jasno mogu videti papilarne forme tumora, koje rastu egzofitično tj. ka unutrašnjosti odnosno šupljini mokraćne bešike.

 • Ako postoji sumnja na karcinom mokraćne bešike, obavezan je endoskopski pregled tj. cistoskopija. Tokom cistoskopije, urolog plasira cistoskop (cev sa svetlom i kamerom na kraju) kroz uretru do bešike, dok na monitoru posmatra stanje i postojanje eventualnih sumnjivih promena na ispitivanim delovima.

 • CT urografija predstavlja visoko specijalizovanu metodu vizuelizacije mokraćnih puteva. Podrazumeva intravensko davanje jodnog kontrasta, koji se izlučuje preko bubrega. Snimanje se odvija u arterijskoj i venskoj fazi, prikazujući vaskularizaciju zidova bešike i eventualnih malignih promena.

Lečenje

U slučaju da je bolest ograničena na sluznicu tj. da je lokalizovana, onda se pristupa tranuretralnoj resekciji (TUR) tumora mokraćne bešike (TURBT - transurethral resection for bladder tumor) što predstavlja zlatni standard. TURBT predstavlja endoskopsku proceduru, gde se specijalnim aparatom (resektoskopom) ulazi u mokraćnu bešiku kroz uretru, a kojim se uklanjaju prethodno uočene promene. Sa ovim promenama, uvek se uklanja i deo zdravog tkiva, te se celokupan preparat obavezno šalje na histopatološku analizu radi dobijanja kompletnih informacija (da li je tumoru potpunosti uklonjen tj. da li je tumor zaista bio lokalizovan ili seže u dublja tkiva, tip tumora, maligni potencijal tumora i dr.). Dobijene informacije su od ključnog značaja za dalji tok lečenja. Na dalje se vrše urološke kontrole na svaka 3 meseca uz obevezne cistoskopije, instilaciju BCG-a u mokraćnu bešiku i dr. U slučaju recidiva, može se pokušati ponovo sa TURBT, ali se mora imati na umu i eventualna potreba za agresivnijim načinom lečenja.

Ukoliko je bolest inicijalno difuzna, multilokularna (na više mesta), odnosno ukoliko je upitanju lokalno uznapredovala bolest (tumor seže u dublja tkiva), tumor je izrazito velikih dimenzija ili u slučaju da pacijent nije odreagovao pozitivno na prethoni TURBT i dalju terapiju te je došlo do pojave recidiva koji se sad ne može tretirati sa TURBT, onda se pristupa radikalnom uklanjanju mokraćne bešike (radikalnoj cistektomiji). Radikalna operacija podrazumeva uklanjanje mokraćne bešike, prostate, semenih kesica i završnih delova uretera. Kod žena ovakva operacija podrazumeva resekciju materice, jajnika i jednog dela vagine kao i opsežno skidanje limfnih žlezda.

Cenovnik

Pregled i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije mokraćne bešike

 • Cistoskopija

  lokalna anestezija

  19.670,00

 • Cistoskopija

  intravenska anestezija

  78.600,00

 • Operacija "stress" inkontinencije

  pozovite nas

 • Operacija tumora mokraćne bešike - TURBT

  minimalno-invazivno - transuretralno

  196.680,00 - 327.780,00

 • Parcijalna cistektomija

  393.360,00 - 524.460,00

 • Radikalna cistektomija

  655,560.00

 • Disekcija karličnih limfnih čvorova - PLND

  655,560.00