Šta je varikocela?

Varikocela predstavlja proširenje venskog spleta u skrotumu, koje odvode vensku krv iz testisa. Može se javiti jednostrano, češće levo iz anatomskih razloga, ili obostrano, i biti uzrok neplodnosti muškarca u do 40% slučajeva. Iako neki muškarci ne moraju imati simptome, kod drugih postoji bolnost ili se javljaju tegobe obično u vidu crvenila, upale ili ojeda.

Manifestuje se kao tumefakcija (oteklina) u predelu skrotuma. Veličina može biti različita, pa tako može biti evidentna samo prilikom naprezanja ili se pak može uočiti pri samom pogledu na skrotum.

Za prepoznavanje varikocele najvažniji je samopregled u stojećem stavu. Prilikom opipavanja skrotuma stiče se utisak "glista u kesi", a taj nalaz često nestane nakon što se legne.

Nastanak varikocele je nepoznatog uzroka, jer kod većine muškaraca nema popratnih bolesti niti procesa. Razlog proširenja je obično mehanički, međutim pojava može biti posledica bolesti gornjih mokraćnih puteva, najčešće tumora bubrega, pa zato uzrok nastanka varikocele treba detaljno ispitati.

Indikacije za operativno lečenje predstavljaju:

 • Bolovi u testisima

 • Poremećaj funkcije testisa

 • Smanjenje (atrofija) testisa

Lečenje

Lečenje se sastoji iz podvezivanja vena, ukoliko tumor bubrega nije uzrok varikocele.

Pročitajte

Cenovnik

Pregled i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije varikocele, spermatocele i hidrocele

 • Operacija hidrocele

  131.100,00 - 157.320,00

 • Operacija spermatocele

  131.100,00 - 157.320,00

 • Operacija varikocele po Palomo-u

  104.880,00

Operacije testisa

 • Preponska orhiektomija

  157.320,00 - 196.680,00

 • Subtotalna orhiektomija

  131.100,00

 • Obostrana orhiektomija

  91.740,00

 • Biopsija testisa

  78.660,00

 • Spuštanje testisa

  165.000,00

 • Ugradnja proteze testisa

  165.000,00