Krv u stolici nije normalan sadržaj, te svaka pojava ovog znaka mora biti ozbiljno shvaćena. To je uvek simptom razvoja nekog oboljenja, koje može biti bilo benigno ili maligno.

Poreklo krvi može biti iz gornjih (želudac, dvanaestopalačno crevo) ili donjih partija digestivnog sistema (debelo crevo), u odnosu na šta će i drugačije manifestovati:

 • Krv u stolici iz gornjih partija digestivnog sistema je najčešće usled postojanja čira (ulkusa) na želucu ili dvanaestopalačnom crevu. Ono se manifestuje obilnom, kašastom crnom stolicom (melenom) i zahteva hitan! pregled hirurga.

 • Krv u stolici porekla iz donjih partija digestivnog sistema može imati brojne uzroke. Manifestuje se kao sveža, svetlocrvena krv. Ona može biti vidljiva, bilo oskudna ili obilna, ili ne mora biti vidljiva već se njeno postojanje otkriva testom na okultno krvarenje (FOBT).

Minimalna količina sveže krvi u stolici

Pod minimalnom količinom sveže krvi podrazumeva se kad se nakon brisanja naiđe na tačkice ili obrise krvi na toalet papiru, ili ukoliko se u WC šolji ili na samoj stolici uoče kapljice krvi. Uzrok tome je najčešće problematika vezana za analni kanal. Uobičajeni uzroci pojave minimalne količine krvi u stolici uključuju:

 • Hemoroide

 • Analnu fisuru

 • Polipe debelog creva

 • Proktitis – upala sluznice završnog dela debelog creva, koja može uzrokovati povremenu pojavu rektalnog krvarenja, praćenog prisutnošću sluzi ili prolivastih stolica, kao i bolova prilikom defekacije.

Pojava sveže krvi u stolici je najčešće dobroćudne prirode (u otprilike 90% slučajeva), međutim u nekim slučajevima se može raditi i o simptomu ozbiljnih stanja, poput kolorektalnog karcinoma, jer se isti obično javlja bez pratećih bolova ili druge simptomatologije

Postojanje veće količine krvi u stolici

Krvarenje iz donjih partija digestivnog sistema (hematohezija) se može manifestovati pojavom obilnije količine svetlo crvene ili tamno crvene krvi, kao i koaguluma. Uzroci mogu biti:

Dijagnostika

Nakon isključenja da je krvarenje porekla iz gornjih partija digestivnog sistema, treba obavezno uraditi kolonoskopski pregled. Ovaj pregled je dijagnostičko-terapijska metoda izbora u evaluaciji krvarenja iz debelog creva. Prednosti su mogućnost jasnog identifikovanja mesta krvarenja, mogućnost uzimanja uzoraka za patohistološku analizu, kao i mogućnost istovremenog terapijskog delovanja. U slučaju da se ne utvrdi jasno izvorište krvarenja, preporučljivo je učiniti i dodatnu dijagnostiku.

Na šta treba obratiti pažnju?

 • Simptomi koji upućuju na prisutnost maligne bolesti – anemija, promena frekvencije, konzistencije ili kalibra stolice. Maligniteti se često manifestuju krvarenjem u stolici kao jedinim znakom, bez bolova ili drugih simptoma.

 • Pozitivan test na okultno krvarenje (FOBT), što nije povezano s hemoroidalnom bolešću

 • Pozitivna porodična anamneza tj. prisustvo obolenja u porodici, poput polipoze debelog creva ili postojanja karcinoma debelog creva

Šta treba uraditi u slučaju pojavekrvi u stolici?

U slučaju pojave krvi u stolici treba se obavezno javiti lekaru - hirurgu ili gastroenterologu., radi sprovođenja dijagnostike i lečenja prema nalazu.

Najopasnije je misliti da to nije važna stvar, kao i da se to normalno pojavljuje u stolici. U slučaju da se radi o karcinomu, a pacijent je ubeđen da krvari iz hemoroida, zabluda će imati tragične posledice, i pitanje je da li će se posle određenog vremena moći uspešno izlečiti.

U slučaju pojave obline, kašaste crne stolice (melene) treba se momentalno! javiti lekaru, jer krvarenje može biti masivno i vrlo opasno po život.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

 • Proktološki pregled sa anoskopijom

  5.000,00

 • Kontrolni proktološki pregled sa anoskopijom

  3.900,00

Operacije jednjaka i želuca

 • Operacija Zenker-ovog divertikuluma jednjaka

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  327.780,00

 • Operacija hijatus hernije

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  400.200,00 – 732.200,00

 • Operacija zbog ahalazije - miotomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  400.200,00 – 732.200,00

 • Totalna resekcija želuca

  786.660,00 - 1.048.860,00

 • Dvotrećinska resekcija želuca

  589.980,00

 • Subtotalna resekcija želuca sa D2 limfadenektomijom

  655.560,00 - 852.180,00

 • Parcijalna resekcija želuca

  524.400,00 - 655.560,00

 • Sutura perforiranog ulkusa želuca

  393.360,00

Operacije debelog creva, rektuma i tankih creva

 • Adhezioliza

  65.580,00

 • Resekcija creva

  klasično

  524.400,00

 • Resekcija divertikuluma

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  655.560,00

 • Kreiranje stome

  minimalno-invazivno - perkutano

  196.680,00

 • Kreiranje stome

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  262.200,00

 • Zatvaranje (okluzija) stome

  262.200,00

 • Desna hemikolektomija

  589.980,00 - 786.660,00

 • Leva hemikolektomija

  589.980,00 - 786.660,00

 • Prednja gornja resekcija rektuma

  721.080,00 - 852.240,00

 • Prednja donja resekcija rektuma

  786.660,00 - 1.048.860,00

 • Totalna kolektomija sa ileostomom

  852.240,00 - 1.048.860,00

 • Restorativna proktokolektomija

  (kod ulceroznog kolitisa)

  1.311.060,00 - 1.573.320,00

 • Bypass anastomoza

  458.880,00

 • Rektopeksija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  524.400,00