Hirurško lečenje

U zavisnosti od osnovne bolesti i njene proširenosti može se odstraniti segment debelog creva (resekcija), njegova polovina (hemikolektomija) ili ono može biti uklonjeno u celosti (totalna kolektomija). Operativni zahvat se može izvesti otvorenim pristupom, i minimalno-invazivno - laparoskopski-asistirano. U pojedinim slučajevima može biti potrebno formiranje stome tj. veštačkog anusa.

U Medical Centru prednost se daje minimalno-invazivnom pristupu (laparoskopski-asistiranoj proceduri), zbog manje traume tkiva (tri reza dužine 1cm i jedan dužine 7cm), bržem oporavku (oko 5-7 dana bolničkog lečenja) i manjim bolovima, a povratak uobičajenim aktivnostima je brži. Naravno kozmetski efekat nakon ove operacije je bolji nego posle klasičnog pristupa.

Treba znati da nije uvek moguće planirati i izvesti laparoskopsku operaciju, što zbog osobina same bolesti (npr. veličina tumora, uznapredovalosti), tako i zbog mogućih priraslica nastalih nakon prethodnih operacija. Tada se mora preći na klasični pristup koji podrazumeva rez na prednjem trbušnom zidu promera 15-20cm. Svejedno kojim pristupom se izvodi Vaša operacija, najvažniji je efekat u smislu izlečenja, koji ne sme biti kompromitovan samim načinom operacije.

Šta se dešava pre operacije?

Nekoliko dana pre same operacije razgovaraćete sa anesteziologom i hirurgom o svim pojedinostima, planu hirurške intervencije, mogućim komplikacijama i ishodu operacije. Dobićete uputstvo za čišćenje debelog creva koje treba sprovesti dan pred operaciju. Na dan pre operacije možete piti i jesti tečnu hranu sve do 6h pre same intervencije.

Šta se dešava nakon operacije?

Tokom prvog postoperativnog dana bićete pod stalnim nadzorom iskusnog anesteziologa. Slede redovne vizite hirurškog i anesteziološkog tima, previjanja, uspostavljanje uobičajene ishrane, odstranjivanje drenova i urinarnog katetera. Nakon operacije važna je brza mobilizacija, ustajanje iz kreveta i vežbe disanja kako bi se sprečile komplikacije kao što su tromboze ili plućna tromboembolija. Terapija bola koju sprovode anesteziolozi olakšaće Vam ranu postoperativnu fazu. Sa ishranom (u početku samo tečnosti – čaj i voda) počinje se prvog postoperativnog dana, a kasnije se postepeno uvode i ostale namirnice. Tuširanje je moguće od drugog postoperativnog dana. Konci se uklanjaju 7-10 dana nakon operacije.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

 • Proktološki pregled sa anoskopijom

  5.000,00

 • Kontrolni proktološki pregled sa anoskopijom

  3.900,00

 • Kolonoskopija

  21.111,00

 • Kolonoskopija

  intravenska anestezija

  24.445,00

Operacije

 • Adhezioliza

  65.580,00

 • Resekcija creva

  klasično

  524.400,00

 • Resekcija divertikuluma

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  655.560,00

 • Kreiranje stome

  minimalno-invazivno - perkutano

  196.680,00

 • Kreiranje stome

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  262.200,00

 • Zatvaranje (okluzija) stome

  262.200,00

 • Desna hemikolektomija

  589.980,00 - 786.660,00

 • Leva hemikolektomija

  589.980,00 - 786.660,00

 • Prednja gornja resekcija rektuma

  721.080,00 - 852.240,00

 • Prednja donja resekcija rektuma

  786.660,00 - 1.048.860,00

 • Totalna kolektomija sa ileostomom

  852.240,00 - 1.048.860,00

 • Restorativna proktokolektomija

  (kod ulceroznog kolitisa)

  1.311.060,00 - 1.573.320,00

 • Bypass anastomoza

  458.880,00

 • Rektopeksija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  524.400,00