U Opštoj bolnici "Medical Centar" se obavljaju zahvati iz domena endokrinološke hirurgije. Posedujemo dve savremeno opremljene operacione sale, sa modernim aparatima i instrumentima za izvođenje i najkompleksnijih operacija. Pacijentima su na raspolaganju usluge poluintenzivne i intenzivne nege, kao i dva jednokrevetna i četiri dvokrevetna apartmana.

Ponosni smo na naše eksperte koji dugo godina unazad izvode kompleksne operacije iz ove oblasti, kao i na kvalifikovano osoblje koje sa njima pruža izuzetnu brigu o pacijentima.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ultrazvuk vrata

  5.000,00 - 7.800,00

 • Kolor-dopler krvnih sudova vrata

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije štitaste i paraštitaste žlezde

 • Lobektomija sa istmektomijom

  327.780,00

 • Totalna tiroidektomija

  393.300,00 - 458.880,00

 • Totalna tiroidektomija sa jednostranom disekcijom vrata

  655.560,00

 • Totalna tiroidektomija sa obostranom disekcijom vrata

  852.240,00

 • Operacija paratiroidnih žlezda

  327.780,00 - 400.200,00

Operacija nadbubrežne žlezde

 • Operacija nadbubrežnih žlezdi

  minimalno-invazino - laparoskopski

  393.360,00 - 458.880,00