O raku dojke

Rak dojke je najčešća maligna bolest žena u razvijenom svetu, iako ređe, mogu oboleti i muškarci. Sa oko 4000 novih slučajeva na godišnjem nivou i postojećim trendom porasta obolevanja, rak dojke predstavlja najčešću malignu bolest žena i u Srbiji. Najveća učestalost je kod žena starijih od 65 godina, ali značajan broj obolelih žena u trenutku postavljanja dijagnoze je mlađe od 35 godina.

Pročitajte detaljnije

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk dojke

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ginekološki ultrazvuk

  2.890,00 - 5.000,00

 • TRU-CUT biopsija

  43.740,00

Operacije benignog tumora dojke

 • Operacija benignog tumora dojke

  u cenu nije uraćunata histopatologija

  131.100,00 - 200.400,00

Operacije malignog tumora dojke

 • Kvadrantektomija sa biopsijom sentinel limfonog čvora

  236.040,00 - 400.200,00

 • Mastektomija

  327.780,00 - 400.200,00

 • Rekonstrukcija dojke nakon mastektomije

  u cenu nije uračunat implantat ili ekspander

  276.000,00 - 655.560,00