U Opštoj bolnici "Medical Centar" se obavljaju svi operativni zahvati iz domena digestivne (opšte) hirurgije. Posedujemo 2 moderno operemljene operacione sale i najsavremeniju opremu za izvođenje operativnih zahvata.

Prednost dajemo minimalno-invazivnim operacijama, ali zastupljene su i operacije klasičnim putem, u zavisnosti od oboljenja i u najboljem interesu pacijenta.

Pročitajte

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

 • Proktološki pregled sa anoskopijom

  5.000,00

 • Kontrolni proktološki pregled sa anoskopijom

  3.900,00

Endoskopija

 • Gastroskopija

  15.560,00

 • Gastroskopija

  intravenska anestezija

  18.880,00

 • Kolonoskopija

  21.111,00

 • Kolonoskopija

  intravenska anestezija

  24.445,00

Eksplorativna laparoskopija

 • Eksplorativna (dijagnostička) laparoskopija sa biopsijom

  u cenu nije uračunata histopatologija

  131.100,00 - 172.000,00

Operacije jednjaka i želuca

 • Operacija Zenker-ovog divertikuluma jednjaka

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  327.780,00

 • Operacija hijatus hernije

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  400.200,00 – 732.200,00

 • Operacija zbog ahalazije - miotomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  400.200,00 – 732.200,00

 • Totalna resekcija želuca

  786.660,00 - 1.048.860,00

 • Dvotrećinska resekcija želuca

  589.980,00

 • Subtotalna resekcija želuca sa D2 limfadenektomijom

  655.560,00 - 852.180,00

 • Parcijalna resekcija želuca

  524.400,00 - 655.560,00

 • Sutura perforiranog ulkusa želuca

  393.360,00

Operacije žučne kese, žučnih puteva i jetre

 • Operacija žučne kese

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  170.460,00 - 184.800,00

 • Operacija žučne kese

  klasično

  191.400,00

 • Operacija perforirane žučne kese

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  344.460,00

 • Operacija perforirane žučne kese

  klasično

  344.460,00

 • Uklanjanje kamena iz žučnog puta uz T-drenažu

  393.300,00

 • Ekstirpacije ehinokokne ciste jetre

  600.000,00 - 840.000,00

Operacije pankreasa

 • Operacija pankreasa po Whipple-u

  1.048.860,00

 • Operacija ciste pankreasa

  458.880,00

Operacije slezine

 • Splenektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  524.400,00

 • Splenektomija

  klasično

  393.360,00

 • Distalna splenopankreatektomija

  524.400,00

Operacije debelog creva, rektuma i tankih creva

 • Adhezioliza

  65.580,00

 • Resekcija creva

  klasično

  524.400,00

 • Resekcija divertikuluma

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  655.560,00

 • Kreiranje stome

  minimalno-invazivno - perkutano

  196.680,00

 • Kreiranje stome

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  262.200,00

 • Zatvaranje (okluzija) stome

  262.200,00

 • Desna hemikolektomija

  589.980,00 - 786.660,00

 • Leva hemikolektomija

  589.980,00 - 786.660,00

 • Prednja gornja resekcija rektuma

  721.080,00 - 852.240,00

 • Prednja donja resekcija rektuma

  786.660,00 - 1.048.860,00

 • Totalna kolektomija sa ileostomom

  852.240,00 - 1.048.860,00

 • Restorativna proktokolektomija

  (kod ulceroznog kolitisa)

  1.311.060,00 - 1.573.320,00

 • Bypass anastomoza

  458.880,00

 • Rektopeksija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  524.400,00

Operacije slepog creva

 • Apendektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  Operacija slepog creva

  262.200,00

 • Apendektomija

  klasično

  Operacija slepog creva

  196.620,00

 • Apendektomija uz postojanje peritonitisa

  Operacija slepog creva

  262.200,00