O regionalnoj anesteziji

Primenom lokalnih anestetika u prostor oko kičmene moždine, korenova kičmenih nerava ili samog nerva postižemo stanje onemogućenog prenosa bolne senzacije duž nerava i time isključujemo bol. Zavisno od mesta gde se lokalni anestetik primenjuje danas poznajemo spinalnu anesteziju, epiduralnu anesteziju i periferne nervne blokove. Ovim tipom anestezije mogu se izvoditi hirurški zahvati na ekstremitetima, karlici i abdomenu.

U zavisnosti kakav je tip hirurške intervencije planiran, vaš anesteziolog vam može preporučiti regionalnu anesteziju kao jedini tip anestezije ili kombinaciju regionalne anestezije i opšte anestezije ili analgosedacije.

Plasiranjem katetera u neposrednu blizinu nerva ili korena kičmenog nerva sigurnije kontrolišemo bol u postoperativnom toku intermitentnom ili kontinuiranom primenom lokalnih anestetika putem plasiranog katetera. Time se smanjuju neželjeni efekti sistemskih opioidnih analgetika, ali i bolja terapija akutnog postoperativnog bola. Za izvođenje regionalne anestezije potrebno je da sarađujete sa vašim anesteziologom tokom izvođenja procedure. Bolna senzacija pri apliciranju lokalnog anestetika i postavljanju katetera za sve vidove regionalne anestezije je minimalna.

Vaš anesteziolog će vam detaljno objasniti celokupnu proceduru i očekivane efekte i sa vama će porazgovarati o potencijalnim neželjenim efektima regionalne anestezije.

Da li je bezbedna regionalna anestezija?

Nakon izvođenja regionalne anestezije najčešći neželjeni efekti su privremena utrnulost ekstremiteta koja prolazi u kratkom vremenskom periodu nakon intervencije.

Šta nakon intervencije?

Nakon završetka intervencije naš tim vas premešta iz operacione sale u vašu sobu gde nastavljate oporavak. Ukoliko je regionalna anestezija kombinovana sa opštom anestezijom u prvih nekoliko sati posle intervencije možete osetiti malaksalost i pospanost. Prepustite se snu i pratite uputsva našeg tima medicinskih tehničara i lekara koji će biti uz vas sve vreme vašeg oporavka.

Eksperti iz oblasti anesteziologije

Opšta bolnica Medical Centar

Spec. Dr med. Ljiljana Brajović

specijalista anesteziologije i reanimatiologije sa intenzivnom terapijom

Opšta bolnica Medical Centar

Prof. dr Zoran Slavković

specijalista anesteziologije i reanimatiologije sa intenzivnom terapijom