Šta je bol?

Bol je neprijatno senzorno ili emocionalno iskustvo udruženo sa aktuelnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva. Ova fiziološka funkcija organizma koja služi tome da se udaljimo od bolnog stimulansa, damo vremena oštećenom delu tela da se zaleči i pamtimo situaciju da je ne bi ponovili. Normalno, bol prolazi sa prolaskom bolne stimulacije i zalečenjem organizma, mada u nekim situacijama perzistira, bez obzira na to što je bolna stimulacija odavno prestala, a organizam izlečen. Takođe, bol se može javiti i bez očiglednog prisustva bolesti ili oštećenja.

Akutni bol se najčešće leči anesteticima i analgeticima. Hronični bol je, međutim, mnogo teži za lečenje i često zahteva multidisciplinarni pristup bolesti. To znači da je često potrebno uključivanje lekara raznih specijalnosti u lečenje, npr. anesteziologa, neurologa, neurohirurga, reumatologa, fizijatra itd. Lečenje se obično započinje medikamentozno i minimalno agresivno. Pri tome se rukovodimo principom multimodalnosti. To znači da se istovremeno koriste analgetici različitog mehanizma dejstva, što znači da im se sabiraju analgetska dejstva, ali ne i eventualni neželjeni efekti. Ukoliko medikamentozna terapija ne pomaže dovoljno, pristupamo nekim invazivnijim metodama, kao što su centralni i periferni nervni blokovi, blokade tzv. triger tačaka itd.

Kada se primenjuje terapija bola?

  • Kancerski bol
  • Palijativna terapija
  • Migrene / Glavobolje
  • Bol donjeg dela leđa
  • Kompleksni regionalni bolni sindrom
  • Postherpetična neuralgija
  • Bol glave i vrata
  • Miofascijalni i artritički bol, fibromijalgija
  • Kraniofacijalni bolni sindromi

Hronični bol treba shvatiti kao zasebnu bolest. Oslobođenje od bola spada u osnovna ljudska prava.

Ekspert iz domena terapije bola

Opšta bolnica Medical Centar

Spec. Dr med. Katarina Mladenović

specijalista anesteziologije i reanimatiologije sa intenzivnom terapijom

subspecijalista terapije bola