U Opštoj bolnici "Medical Centar" su Vam na raspolaganju stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti ortopedije sa traumatologijom.

Naši eksperti

Opšta bolnica Medical Centar

Doc. dr Boris Vukomanović

specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Opšta bolnica Medical Centar

Prof. dr Aleksandar Matić

specijalista ortopedije sa traumatologijom

Opšta bolnica Medical Centar

pukovnik Spec. Dr med. Milimir Košutić

specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Opšta bolnica Medical Centar

Spec. Dr med. Novak Jovanović

specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Opšta bolnica Medical Centar

Spec. Dr med. Srđan Živanović

specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Opšta bolnica Medical Centar

Prof. dr Zoran Popović

specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Opšta bolnica Medical Centar

Spec. Dr med. Dejan Aleksandrić

specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Opšta bolnica Medical Centar

Ass. dr Branislav Krivokapić

specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Opšta bolnica Medical Centar

Spec. Dr med. Andreja Baljozović

specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Opšta bolnica Medical Centar

Spec Dr med. Radomir Radivojević

specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije