Šta je "sportsko koleno"?

Povreda ligamenata kolena ("sportsko koleno") se obično javlja kod sportista. Najčešće dolazi do povrede kolateralnih ligamenata, a potom prednjih ukrštenih i zadnjih ukrštenih ligamenata. Povreda jednog ligamenta može biti udružena sa povredama drugih delova kolena tj. drugih ligamenata, same zglobne kapsule, meniskusa ili hrskavice.

Povrede se najčešće javljaju prilikom:

 • Prekoračenja pozicije stabilnosti kolenog zgloba

 • Nagle promene smera pri trčanju

 • Naglog usporavanja

 • Doskoka

Tegobe koje nastaju su obično diskretne tj. jedva primetna, ali se nekada mogu pojaviti i ozbiljni problemi i simptomi. Pacijenti se pouzdano sećaju kada je nastala povreda, opisujući je kao da je "nešto puklo" u kolenu, te da je koleno "prošetalo", a da se potom pojavio bol.

Pored anamnestičkih podataka i vidljivih znakova, u dijagnostici se koristi radiografija, ultrazvučni pregled, magnentna rezonanca i artroskopija

Povrede ligamenata mogu biti u vidu:

 • Istegnuća ligamenata, kada postoji umereni bol sa unutrašnje strane kolena, koji se pojačava na pritisak. Ovde nema izraženog otoka i podliva, a koleno je stabilno. Istegnuće se tretira konzervativno i fizikalnom terapijom.

 • Delimičnog kidanja ligamenata, kada postoji bol koji se pojačava pri pokretu. Ovde postoji blago do umereno izražen otok. Koleno je stabilno.

 • Kompletnog kidanja ligamenata, kada postoji jak bol, hod je značajno otežan, pristuan je izražen otok i poliv sa unutrašnje strane kolena. Koleno je nestabilno. Ovakva povreda zahteva hirurški tretman u najvećem broju slučajeva.

Povrede prednjih ukrštenih ligamenata

Prednji ukršteni ligamenti imaju ključnu ulogu u obezbeđivanju stabilnosti kolena. Sačinjeni su od čvrstog fibroznog tkiva i imaju funkciju kontrole preteranih pokreta u zglobu kolena. Jedna od najčešćih povreda zgloba kolena je upravo povreda prednjih ukrštenih ligamenata i ujedno pucanje ligamenata je jedna od najozbiljnijih povreda. Sama povreda nastaje usled rotacije koti natkolenice i potkolenice u suprotnim smerovima dok je puna težina tela oslonjena na nogu.

Većina pacijenata oseti olakšanje u roku od nekoliko dana nakon povrede. Obično se oseti poboljšanje, nestanak bola, smanjenje otoka, međutim tada se obično pojavljuje problem sa stabilnošću kolena. Ova povreda u najvećem broju slučajeva zahteva hiruršku rekonstrukciju i dalju rehabilitaciju.

Posle 4. nedelje od operacije pacijent dobija pun oslonac na povređenu nogu, do 17. nedelje pacijent je spreman da krene sa skokovima, dok celokupan oporavak traje i do 6 meseci.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije zgloba kolena

 • Artroskopija kolena

  dijagnostička ili operativna

  207.000,00 - 275.400,00

 • Operacija ligamenata kolena

  u cenu nije uračunat osteosintetski materijal

  344,400.00

 • Proteza kolena

  1,066,800.00

 • Rekonstrukcija ligamenata patele

  344,400.00

 • Rekonstrukcija tetive kvadricepsa

  327,780.00

Terapija plazmom bogatom trombocitima

 • Terapija plazmom bogatom trombocitima

  25.560,00