Šta je artroplastika kolena?

Artroplastika kolena je operacija zamene oštećenog zgloba kolena endoprotezom u cilju obnavljanja funkcije i smanjenja bola. Oštećenja koja iziskuju zamenu zgloba mogu nastati kao posledica povreda, upala ili degenerativnih procesa sa starenjem. Najčešći razlog za obavljanje artroplastike kolena je uklanjanje jakog bola koji nastaje kao posledica osteoartritisa. Pacijenti kojima je potrebna atroplastika kolena imaju probleme pri hodu, pri penjanju stepenicama, sedenju i ustajanju sa stolice. Neki pacijenti mogu imati blag do jak bol u kolenu i tokom mirovanja.

Kod artroplastike u zavisnosti od stepena oštećenja zglova, može se ugradit delimična (parcijalna) endoproteza ili potpuna (totalna) endoproteza. Ukoliko je oštećen samo unutrašnji ili samo spoljašnji deo kolena, moguće je ugraditi parcijalnu endoprotezu. To podrazumeva da su i ostali delovi kolena uredni, tj. da je hrskavica na njima očuvana. U suprotom radi se totalna endoproteza.

Kod preko 90% pacijenata veštacki zglob traje deset godina i više. Operacija traje oko 2 sata i može se izvoditi u opštoj ili spinalnoj anesteziji.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije zgloba kolena

 • Artroskopija kolena

  dijagnostička ili operativna

  207.000,00 - 275.400,00

 • Operacija ligamenata kolena

  u cenu nije uračunat osteosintetski materijal

  344,400.00

 • Proteza kolena

  1,066,800.00

 • Rekonstrukcija ligamenata patele

  344,400.00

 • Rekonstrukcija tetive kvadricepsa

  327,780.00

Terapija plazmom bogatom trombocitima

 • Terapija plazmom bogatom trombocitima

  25.560,00