O preponskoj kili

Preponska ili ingvinalna kila se ispoljava kao izbočenje u preponi. Predstavlja najčešći tip, koji čini oko 65% svih trbušnih kila. Zastupljenija je kod muškaraca. Nastaje kada organ ili tkivo trbušne duplje prođe kroz slabo mesto trbušnog zida. Posledično ispupčenje može biti bolno, naročito prilikom naprezanja, fizičke aktivnosti ili kašljanja i kijanja.

Kila sama po sebi nije opasna, ali ne prolazi spontano i vremenom može dovesti do životno ugrožavajućih komplikacija poput uklještenja (inkarceracije).

Uzroci

Ovaj tip kile je najčešće izazvan:

 • Povećanjem pritiska u trbušnoj duplji

 • Čestim fizičkim naporom sa naprezanjem mišića trbuha

 • Hroničnim kašljanjem i kijanjem

 • Trudnoćom

 • Postojanjem hronične opstipacije

 • Urođenom slabošću tog dela trbušnog zida

Posebnu sklonost ka razvijanju kila imaju dijabetičari (5 puta veći rizik za razvoj incizione kile zbog dejstva na inflamatornu fazu zarastanja) i osobe sa sledećim faktorima rizika.

 • Metabolički poremećaji - Epidemiološki podaci pokazuju povećanu prevalencu kila kod osoba obolelih od bolesti vezivnog tkiva, zobg poremećaja i sintezi kolagena i dr.

 • Pušenje - Pušači u odnosu na nepušače dva puta češće razvijaju preponske i četiri puta češće incizione kile. Toksini dima cigarete mogu izazvati destrukciju kolagena povećanjem proteaza u perifernoj cirkulaciji. Dejstvo toksina dima cigarete s jedne strane oštećuje fibroblaste i smanjuje sintezu kolagena, a sa druge strane povećavaja kolagenolizu (razlaganje kolagena) svojim efektom na inhibitore.

 • Gojaznost - Gojaznost predstavlja prediktor za nastanak primarnih i recidivantnih incizionih kila (bolesnici sa BMI > 30 imaju 3 češće incizione kile). Gojazni bolesnici imaju češće infekciju rane. Masno tkivo ne drzi šav, posebno zbog enormne tenzije koju prouzrukuje intraabdominalno i ekstraabdominalno masno tkivo. Povećana je tenzija na mestu šava što može dovesti do presećanja ionako slabog tkiva prožetog mašću. Gojazni bolesnici imaju visoku stopu postoperativnih komplikacija, kao što su paralitički ileus, atelektaza, pneumonija i duboka venska tromboza što povećava incidencu incizionih kila.

 • Opšte stanje - Faktori koji imaju negativno delovanje na produkciju kolagena i zarastanje rane mogu uticati na pojavu incizione kile. To su: malnutricija, anemija, hipoproteinemija (posebno hipoalbuminemija), žutica i dr. Postoperativne komplikacije povećavaju incidencu incizionih kila, posebno prolongirani paralitički ileus i intestinalna opstrukcija. Ovo je povezano sa abdominalnom distenzijom koja dovodi do enormne tenzije na suturnu liniju sa nekrozom i odvajanjem šavnih linija.

 • Postojanje abdominalne aneurizme – smatra se da se oslabađa proteaza iz zida krvnog suda koja dovodi do razlaganja kolegena koji učestvuje u stvaranju ožiljka. Pacijenti sa aneurizmom abdominalne aorte imaju dva puta česće preponsku kilu.

Znaci i simptomi

Preponska kila se ispoljava izbočenjem u preponi, koje postaje vidljivo prilikom uspravljanja ili napreznanja trbuha. Ista obično nestaje spontano kada se trbuh opusti i kada se legne, ili je potrebno da se manuelno vrati. Ponekad se ona ne može kompletno vratiti, ali ne prouzrokuje značajne tegobe. U tim slučajevima ona je neuklještena i nije opasna, ali može uzrokovati neprijatnosti poput:

 • Osećaj pečenja i svraba u predelu izbočine

 • Bol i nelagodnost u preponama, naročito kada se savijate, kašljete ili podižete teret

 • Osećaj težine ili povlačenja u preponama

 • Slabost ili pritisak u preponi

 • Bol ili otok oko testisa (u slučaju spuštanja kile u skrotum, kada se govoru o ingvinoskrotalnim kilama)

U slučaju da se ne može vratiti i prouzrokuje ozbiljnije dole navedene simptome, ona je uklještena i to predstavlja životno ugrožavajuće stanje koje zahteva hitno hirurško lečenje:

 • Mučninu i/ili povraćanje

 • Odsustvo gasova i pokreta creva

 • Iznenadni bol koji se brzo pojačava

 • Otok koji prvo je crven, ljubičast ili taman

 • Temperaturu

Lečenje

Ukoliko je kila mala ne uzrokuje tegobe, može se savetovati njeno praćenje uz kontrole. Uvećanje kile i pojava bola često zahtevaju hirurško lečenje, kako bi se izbegle komplikacije. U Medical Centru se obavljaju dva tipa operacija - laparoskopske i klasične. Pre samog hirurškog zahvata bićete pregledani od strane hirurga koji će postaviti indikaciju za neophodno hirurško lečenje, a zatim će Vam detaljno objasniti plan i tok operacije. Takođe, obavićete i razgovor sa anesteziologom koji će voditi anesteziju tokom Vaše operacije.

Laparoskopske operacije

Laparoskopski pristup je minimalno invazivan, ali zahteva opštu anesteziju. Kroz nekoliko malih rezova na trbuhu i pod vizuelnom kontrolom se oslobađa i vraća kila, dok se defekt tkiva rešava pomoću sintetske mrežice.

Ovaj pristup uzrokuje manje nelagodnosti nakon operacije, ima bolji kozmetski efekat, a povratak uobičajenim aktivnostima je brži. Treba imati u vidu da nije kod svih primenljiv ovaj pristup, što zavisi kako od samih karakteristika kile (da li je uklještena ili ne, veličine i dr.), tako i od postojanja pridruženih oboljenja, poput bolesti srca i pluća.

Klasične operacije

Ovaj tip operacije se može izvesti u lokalnoj anesteziji, analgosedaciji ili u opštoj anesteziji. Rez se pravi u predelu prepone, pristupa se kili i njen sadržaj se vraća u trbušnu duplju. Potom se ojačava mesto defekta sintetskom mrežicom i/ili šavovima. Nakon operacije, narednog dana se već počinje sa ustajanjem i kretanjem, ali povratak uobičajenim aktivnostima je duži i može iznositi i par nedelja. Važno je da u prvih mesec dana od operacije izbegavate veće naprezanje, fizičke aktivnosti ili podizanje težeg tereta.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacija ingvinalne kile

 • Operacija jednostrane ingvinalne kile

  minimalno-invazivno - laparoskopski, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  184.800,00

 • Operacija jednostrane ingvinalne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  160.200,00

 • Operacija obostrane ingvinalne kile

  minimalno-invazivno - laparoskopski, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  249.120,00

 • Operacija uklještene ingvinalne kile

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  262.200,00

 • Operacija uklještene ingvinalne kile sa resekcijom creva

  klasično, u cenu nije uračunat potrošni materijal

  450.000,00