O samopregledu dojki

Samopregled dojke je potrebno sprovoditi redovno, svaki mesec u isto vreme - 3 do 5 dana nakon završetka menstrualnog ciklusa. Ako ste u menopauzi, pregled dojki nastavite i dalje isti dan svaki mesec. U slučaju da primetite promene, javite se lekaru.

  • Svucite se do pojasa i stanite pred ogledalo. Stavite ruke na bokove i pri dobroj osvetljenosti pogledajte da li na dojkama ili u okolini postoje promene oblika, da li postoje otoci, nabiranje kože nalik na celulit, ili da li postoji uvlačenje jedne od bradavica. Manja razlika u veličini između dojki je prirodna. Potom dignite ruke i okrećite se pred ogledalom s jedne strane na drugu, i u međuvremenu nastavite pregled prema prethodnim kriterijima.

  • Obuhvatite dojke dlanovima, jednu za drugom, pa prvo pregledajte dojku vodoravnim pa onda vertikalnim klizećim pokretima. Obratite pažnju na postojanje bilo kakvih čvrstih promena. Zatim suprotnom rukom, laganim pritiskom, prođite oko bradavice i unutar areole, pazeći pritom na eventualno lučenje bistrog ili krvavog sekreta. Ruku na strani bradavice nad kojom se obavlja pregled treba pritom spustiti pored tela.

  • I u ležećem položaju morate pregledati rukama dojke i okolinu. Pregled započnite na levoj dojci. Koristeći unutrašnje strane kažiprsta i srednjeg prsta (ne vrhove prstiju), laganim klizećim pokretima pritisnite i pređite preko dojke. Napredujte kružnim pokretima po dojci, počevši spolja i odozdo, pritom se sve više približavajte bradavici. Pregled obavite na dva načina - na način da vam je leva ruka opružena pored tela i na način da vam je ruka ispod glave. Desnu dojku pregledajte na isti način.

  • Opipajte jame iznad ključne kosti obostrano. Ruku na strani koja se pregleda smestite pored tela. Opipajte oba pazuha sličnim pokretima ruke, pazeći pritom na čvorove.

Samopregled dojki