Tetiva kvadricepsa je izuzetno snažna zajednička tetiva za sve četri glave mišića kvadricepsa. Ovaj mišić na taj način povezan sa patelom – čašicom kolena, koje je preko patelarnog ligamenta povezana sa potkolenicom. Zajedno, kvadriceps, njegova tetiva i patelarna tetiva ispravljaju koleno sa ostalim mišićima noge omogućuju hod i trčanje.

Simptomi rascepa tetiva obuhvataju pojavu bola i otoka, a ukoliko je rascep kompletan postoji nemogućnost ispravljanja noge u zglobu kolena

Rascep ligamenta kvadricepsa i ligamenta patele su ozbiljne povrede kolena. Nisu česte, i javljaju se prvenstveno kod osoba srednje i starije dobi, kao i kod sportista i rekreativaca. Mali raskidi mišića ili tetive dovode do bolova i obično se leče neoperativno analgeticima mirovanjem i fizikalnom terapijom. Za veći i kompletni raskid tetive kvadricepsa, kao i ligamenta patele, je potrebna operacija.

Pored fizičkih povreda, određena oboljenja takođe mogu oslabiti iste i dovesti do njihovog prekida:

 • Šećerna bolest

 • Metabolička bolest

 • Infekcija

 • Reumatoidni artritis

 • Sistemski eritematozni lupus (SLE)

 • Hronična bubrežna insuficijencija i kod dijalize

 • Hiperparatiroidizam

 • Giht

Lečenje rascepa tetiva

Lečenje prvenstveno zavisi od tipa i veličine raskida, tj nivova aktivnosti i godina pacijenta. Većina malih, parcijalnih raskida se leči bez operacije - mirovanjem, imobilizacijom i fizikalnom terapijom. Preporučuje se i terapija plazmom bogatom trombocitima.

Za aktivne pacijente sa kompletnim raskidom tetive kvadricepsa ili ligamenta patele preporučeno je operativno lečenje. Danas se koriste moderni koštani ankeri sa specijalnimkoncima kojima se tetiva kvadricepsa ili patele prošije i pričvrsti za čašicu. Ova tehnika omogućuje kraću imobilizaciju i brži oporavak.

Za najbolji ishod, operaciju raskida tetive treba izvesti što ranije, ukoliko se operacija iz različitih razloga radi odloženo obično dolazi do skraćivanja tetive i ograničenja pokreta, što se rešava dodatnim hirurškim postupkom tokom rekonstrukcije.

Nekon operacija se postavlja natkolena ortoza, koja je u početku blokirana u opruženom položaju. Na taj način je dozvoljen oslonac na operisanu nogu odmah nakon operacije. Vremenom se postepeno dozvoljava dodatni obim pokreta u kolenu podešavanjem ortoze. Ortoza se nosi 6 do 8 nedelja posle operacije.

Fizikalna terapija je preporučena. Tačan vremenski okvir za fizikalnu terapiju i vrstu propisanih vežbi se prilagođava individualno. Plan rehabilitacije zasnivaće se na obimu i tipu povrede, primenjenoj operativnoj tehnici kao i zdravstvenom stanju i vašim potrebama i očekivanjuma. Kompletan oporavak i povratak na nivo aktivnosti pre povrede obično traje od 3 do 6 meseci.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije tetive kvadricepsa i patele

 • Rekonstrukcija ligamenata patele

  344,400.00

 • Rekonstrukcija tetive kvadricepsa

  327,780.00

Terapija plazmom bogatom trombocitima

 • Terapija plazmom bogatom trombocitima

  25.560,00