Tekst je preuzet sa:

O promenama srednje dela stopala

Promene srednjeg dela stopala mogu biti posledica traume ili degenerativnih oboljenja. Sveža trauma podrazumeva adekvatnu dijagnostiku praćenu neoperativnim ili operativnim lečenjem. Povrede stopala se često zanemaruju ali kasnije mogu voditi ozbiljnim deformitetima praćenim hroničnim bolom koji onemogućava svakodnevne aktivnosti, zato je pravovremeno javljanje lekaru i adekvatna dijagnostika i lečenje zlatno pravilo.

Operativno lečenje podrazumeva hirurško zbrinjavanje luksacija zglobova stopala kao i preloma kostiju uz korišćenje najsavremenijih osteosintetskih materijala. Savremena hirurgija stopala takođe omogućava i trajno zbrinjavanje povreda ligamentata korišćenjem savremenih materijala koji u potpunosti mogu preuzeti funkciju oštećenih ligamenata i time sačuvati normalnu anatomiju i sprečiti kasnije degenerativne promene.

Degenerativne promene srednjeg dela stopala nastaju kao posledica prethodnih povreda ili u sklopu poremećaja skočnog zgloba.

Njihovo lečenje može u početku biti neoperativno i podrazumeva korišćenje klasičnih antiupalnih lekova koji se stručno nazivaju nesteroidni antiinflamatorni lekovi kao i nošenje ortopedske obuće sa adekvatnim anatomskim ulošcima izrađenim po otisku pacijentovog stopala.

U koliko prethodne terapijske mere ne dovedu do poboljšanja tegoba ili se one pogoršaju pristupa se hirurškom lečenju koje podrazumeva korektivne osteotomije u početnim fazama koje dovode do rasterećenja zglobova ili ukočenje tj artrodeza malih zglobova. Danas se sem ranije korišćenih zavtnja mogu koristiti pločice i zavrtnji anatomski prilagođeni svakom delu stopala koji su izrađeni od savremenih materijala i koji omogućavaju kasniju dijagnostiku magnetnom rezonancom odnosno nije potrebno njihovo odstranjivanje nakon godinu dana čime se izbegava dodatna operacija.

Lečenje

Operacije se vrše u blok anesteziji, pacijent napušta bolnicu istog ili narednog dana. Narednih četri do šest nedelja nosi posebno dizajnirana ortopedska pomagala ili gipsimobilizaciju, hod je dozvoljen bez oslonca na operisanu nogu uz pomoć para potpazušnih štaka.

Nakon osam do deset nedelja pacijent se vraća svakodnevnim aktivnostima.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije stopala i skočnog zgloba

 • Artroskopija skočnog zgloba

  222.840,00 - 275.280,00

 • Reparacija sveže rupture ahilove tetive

  327.780,00

 • Plastika ahilove tetive

  393.300,00

Terapija plazmom bogatom trombocitima

 • Terapija plazmom bogatom trombocitima

  25.560,00