Šta je artroskopija skočnog zgloba

Jedna od procedura u lečenju skočnog zgloba je artroskopija skočnog zgloba. Procedura se sastoji u tome da hirurg ulazi u zglob malom kamerom koja se zove artroskop kroz nekoliko manjih rupa. Svaka artroskopija je najpre dijagnostička, tj. prilikom artroskopskog zahvata dobija se uvid u stanje zgloba. Terapijska artroskopija skočnog zgloba podrazumeva operativno rešavanje patološkog stanja u zglobu. Iako se savremenim artroskopskim tehnikama može rešiti većina patoloških stanja i povreda, u nekim slučajevima je potrebno obaviti tzv. otvoreni operativni zahvat.

Artoskopija skočnog zgloba je doživela intenzivan razvoj u poslednjih 20 godina i u savremenom pristupu operativnom lečenju zauzima glavno mesto u rešavanju većine problema.

Artroskopski zahvat obavlja se kroz nekoliko manjih rezova (dužine 5mm) kroz koje se artroskopom (kamera debljine 5 mm) ulazi u zglob, a kroz ostale rezove se instrumentima obavlja operacija. Cela operacija se prati na ekranu visoke rezolucije. U većini slučajeva je moguće artrosopski rešiti problem.

Artroskopija skočnog zgloba ima brojne prednosti:

 • Manji rizik od infekcije u odnosu na otvorenu operaciju

 • Brži oporavak

 • Veća preciznost

 • Najčešće se izvodi ambulantno tj. kao dnevna hirurgija

 • Nekada je regionalna anestezija dovoljna

 • Kozmetički prihvatljivi ožiljci

NAPOMENA: Nakon operacije može se javiti natečenost oko skočnog zgloba, kao i promene u boji kože – crvenilo, modri i žućkasti tragovi. Ovo su očekivane reakcije i nisu znakovi infekcije. Komplikacije se, kao i kod svakog operativnog zahvata, mogu javiti, ali su one u artroskopskoj hirurgiji minimalne i retke.

Stanja u kojima se tipično izvode artroskopske operacije su sledeća:

 • slobodna zglobna tela

 • prednji i zadnji impigement zgloba

 • osteohondralne lezije zgloba

 • sinovitis zgloba

 • neki zglobni prelomi

 • teška artroze zgloba (artrodeza)

 • nestabilnost zgloba

 • infekcije zgloba

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije stopala i skočnog zgloba

 • Artroskopija skočnog zgloba

  222.840,00 - 275.280,00

 • Reparacija sveže rupture ahilove tetive

  327.780,00

 • Plastika ahilove tetive

  393.300,00

Terapija plazmom bogatom trombocitima

 • Terapija plazmom bogatom trombocitima

  25.560,00