Tekst je preuzet sa:

O ramenom zglobu

Rame je zglob sastavljen od kosti, mišića, tetiva i ligamenata. Tetive su tkivo koje pripaja mišiće za kosti. One pomažu mišićima da pokreću rame. Uloga ligamenata je da drže kosti zajedno i time doprinose stabilnosti zgloba.

Čine ga kosti: lopatica (scapula), gornji deo nadlaktice (humerus) i ključna kost (clavicula). Čitav rameni zglob okružen je zglobnom kapsulom ispunjenom tečnošću koja podmazuje zglob i čini da on funkcioniše. Zidove kapsule čine ligamenti - mekano tkivo koje spaja kost za kost. Ligamenti i kapsula su statički stabilizatori ramena – to znači da stabilizuju rame bez naše volje. Oko ramena postoje četiri mišića koji čine dinamičke stabilizatore ramena: supraspinatus, infraspinatus, teres minors i subscapularis. Tetive ovih mišića se vezuju za humerus i odgovorni su da humerus stoji čvrsto u čašici (glenoid). Ovaj deo je vrlo plitak i zaravnjen, a njegovu ivicu okružuje meko tkivo (labrum) koje ga produbljuje i za koje se pripajaju ligamenti.

Rame je najpokretljiviji zglob u telu pa je kao takvo najviše izloženo povredama. Njegova funkcija zavisi od istovremene saradnje kako statičkih stabilizatora ramena (ligamenti i zglobna kapsula) tako i dinamičkih (mišići rotatorne manžetne). Zbog svoje složenosti se često naziva i RAMENI KOMPLEKS. Ispadanje samo jednog od faktora stabilnosti dovodi do nestabilnog ramena.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije ramenog zgloba

 • Artroskopija ramena sa subakromijalnom dekompresijom, AC resekcijom ili sinovektomijom

  253.800,00

 • Artroskopski "release" ramena

  267.000,00

 • Artroskopska stabilizacija ramena

  Bankart

  453.000,00

 • Artroskopska reparacija rotatorne manžetne ramena

  520.000,00

 • Artroskopska stabilizacija AC-luksacije

  Dog-Bone

  480.000,00

 • Artroskopska stabilizacija AC-luksacije

  Weaver-Dunn

  507.000,00

 • Proteza ramena

  893.340,00 - 1.333.200,00

 • Osteosinteza proksimalnog humerusa

  PHILLOS pločica

  667.200,00

Terapija plazmom bogatom trombocitima

 • Terapija plazmom bogatom trombocitima

  25.560,00