Tekst je preuzet sa:

Šta je teniski tj. golferski lakat?

Teniski lakat i golferski lakat vezani su za probleme sa tetivama koje učestvuju u građi lakta, tj.imaju ulogu pripajanja mišića i kostiju lakta. Tetivu čini grupa tkiva koja pripaja mišić za kost.

 • Teniski lakat (lateral epicondylitis, epicondylitis lateralis) je stanje koje izaziva bol na mestu gde se tetive podlaktice spajaju sa koštanim delom na spoljašnjoj strani lakta.

 • Golferski lakat (medial epicondylitis, epicondylitis medialis) je slično stanje, s tim što se bol javlja na unutrašnjoj strani lakta. Bol se međutim, može proširiti na podlakticu i ručni zglob.

Postoji nekoliko specifičnih problema kada su u pitanju tetive. Zajednički naziv za ove probleme je tendinitis (tendinopathies):

 • ponavljanje istih pokreta kao i povrede mogu uticati na povredu tetive, njenu iritaciju, što uzrokuje bol i ograničenost pokreta

 • vremenom, tetive postaju slabije, izložene su degeneraciji i raskidu

 • u ređim slučajevima, problemi sa tetivama uzrokovani su hroničnim stanjima poput artritisa

Tendinitis je najčešći problem koji pogađa lakatni zglob, a njegovi oblici su teniski lakat i golferski lakat. Iako su nazivi ovih stanja vezani za sport, njima nisu izloženi samo sportisti, već i ljudi koji se bave drugim zanimanjima. Primera radi, teniski lakat nije karakterističan samo za igrače tenisa – i golferi mogu zadobiti ovu vrstu povrede, kao i svi koji obavljaju aktivnosti koje uključuju uzastopno ponavljanje istih pokreta ručnog zgloba.

Simptomi

Teniski lakat i golferski lakat su stanja koja najčeše pogađaju dominantnu ruku. Simptomi su sledeći:

 • Bol u laktu koji se širi niz podlakticu ili naviše, na nadlakticu i može nastati iznenada ili se može postepeno razviti

 • Osećaj slabosti u podlaktici

 • Problemi prilikom obavljanja određenih aktivnosti, u sportskim aktivnostima – npr. problemi prilikom bacanja ili hvatanja lopte i slično

Lečenje

Iako ova stanja izazivaju bol, odgovarajući tretman i odmor daju dobre rezultate i moguće je za relativno kratko vreme ponovo obavljati određene aktivnosti ili se vratiti sportskim aktivnostima.

Nakon postavljanja dijagnoze (često na osnovu opisa stanja i bola, ali i na osnovu dodatnih ispitivanja) pristupa se lečenju koje ima za cilj prvenstveno otklanjanje bola i uspostavljanje funkcionalnosti lakta i čitave ruke. Fizikalna terapija, tj. odgovarajuće vežbe za jačanje mišića važan su deo rehabilitacije i daju jako dobre rezultate. Pored toga, postoje i druge vrste terapija (lekovi, injekcije ili akupunktura). Kod većine ljudi teniski lakat je moguće uspešno lečiti nehirurškim putem – fizikalnom terapijom, na koju se uglavnom reaguje jako dobro i koja veoma brzo donosi osećaj olakšanja.

Moguće je, takođe, preventivno uticati na jačanje mišića lakta i na taj način smanjiti verovatnoću pojave teniskog i golferskog lakta. Trebalo bi:

 • izbegavati ekstremna savijanja lakta i njegovo potpuno istezanje

 • praviti pauze prilikom obavljanja repetitivnih aktivnosti

 • izbegavati ili smanjiti podizanje teških stvari ispruženih ruku

 • koristiti steznike za ručni zglob prilikom dizanja tereta

 • obratiti pažnju na izbor alata za rad, držati alat obema rukama ukoiko je moguće

 • odabrati odgovarajući reket – teži reket, koji ne utiče mnogo na brzinu udarca

 • koristiti traku na reketu ili štapu za golf koja omogućava bolji dodir sa kontaktnom površinoim

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije lakta i ručnog zgloba

 • Artroskopija lakta

  sa eventualnim "release" ili vađenjem stranog tela

  333,600.00

 • Stabilizacija nestabilnog lakta

  426,720.00

 • Osteosinteza lakta

  667.000,00 - 800.400,00

 • Osteosinteza preloma lakta kod dece

  373.800,00 - 460.800,00

 • Osteosinteza podlaktice

  480.000,00 . 547.000,00

 • Osteosinteza ručnog zgloba

  560,400.00

Terapija plazmom bogatom trombocitima

 • Terapija plazmom bogatom trombocitima

  25.560,00