Tekst je preuzet sa:

Šta je artroskopija ručnog zgloba?

Artroskopija šake, odnosno artroskopija ručnog zgloba, primenjuje se kod raznih oboljenja kako bi se postavila precizna dijagnoza stanja poput povrede zgloba, hrskavice i zglobne kapsule, ali i kako bi se problemi tretirali.

Indikacije za artroskopiju zgloba ruke su prelomi u predelu ručnog zgloba (žbice i čunaste kosti), ispiranje zgloba, popuštanje i uklanjanje kapsule zgloba (reumatoidni artritis), gangliektomija, uklanjanje slobodnih tela, debridman i rekonstrukcija triangularnog ligamenta, stabilizacija interosealnog ligamenta, ispiranje i drenaža zgloba (septični artritis), a primenjuje se i u drugim slučajevima nejasne etiologije. Artroskopija šake omogućava tretiranje većine ovakvih stanja i povreda i traje u proseku jedan sat, a obavlja se kroz dva mala reza u predelu ručnog zgloba. Kroz ove rezove instrumentima se ulazi u ručni zglob i postavlja dijagnoza, a zatim se pristupa uklanjanju problema.

Nakon što se artroskopija ručnog zgloba okonča, potrebno je dati analgetik, a najčešće se kroz blokadu koja se postavlja u toku operacije daje sredstvo protiv bolova. Blokada u potpunosti otklanja bol i ovo stanje traje 12 do 24 časa. Ukoliko se blokada ne aplikuje, potrebno je uzeti analgetike po preporuci lekara.

Nakon operacije potrebno je mirovati par dana i uzimati lekove protiv bolova. Postoji tendencija naticanja operisanog područja, kao i cele ruke. Otok se može smanjiti ili sprečiti na više načina, recimo elevacijom ruke ili vežbama za poboljšanje cirkulacije. Svakodnevnim aktivnostima se treba vratiti postepeno uz konsultaciju sa lekarom.

Artroskopija ručnog zgloba ima nekoliko bitnih prednosti u odnosu na otvoreni operacioni zahvat:

 • manji rizik od infekcija

 • znatno manje oštećenje okolnog tkiva prilikom operacije

 • brz oporavak

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije lakta i ručnog zgloba

 • Artroskopija lakta

  sa eventualnim "release" ili vađenjem stranog tela

  333,600.00

 • Stabilizacija nestabilnog lakta

  426,720.00

 • Osteosinteza lakta

  667.000,00 - 800.400,00

 • Osteosinteza preloma lakta kod dece

  373.800,00 - 460.800,00

 • Osteosinteza podlaktice

  480.000,00 . 547.000,00

 • Osteosinteza ručnog zgloba

  560,400.00

Terapija plazmom bogatom trombocitima

 • Terapija plazmom bogatom trombocitima

  25.560,00