Tekst je preuzet sa:

O zglobu kuka

Kuk je zglob koji spaja donje udove sa trupom. Njegova primarna funkcija je da pruži potporu čitavoj težini gornjeg dela, omogućavajući istovremeno složene pokrete donjeg dela tela. Zdrav i snažan kuk najbitniji je faktor u održavanju ravnoteže tela, omogućavajući pritom hodanje, trčanje, skakanje i sve ostale aktivnosti u kojima noge vrše aktivnu funkciju.

Kuk je zglob između butne kosti (lat. femur) i karlične kosti (lat. os coxae) koji se sastoji od izbočenog dela – glave butne kosti (caput femoris) i udubljenog dela, odnosno zglobne čašice karlične kosti (acetabulum). Glava butne kosti unutar acetabuluma ima potpunu pokretljivost od 360 stepeni, a oko svoje ose može rotirati pod uglom od 90 stepeni.

Unutrašnja konstrukcija kuka je učvršćena snažnim ligamentima. Pozicioniran između butne kosti i bočne karlične kosti, najbitniji među njima je iliofemoralni ligament, koji predstavlja najsnažniju vezu u ljudskom telu. Ovaj ligament prekriva prednju površinu zgloba i omogućava održavanje uspravnog položaja tela bez dodatnog naprezanja mišića u pojasu kuka. Kukovi poseduju izuzetnu fleksibilnost i sposobnost da izdrže sile ekstremnih intenziteta.

Povrede kuka i oboljenja kuka

Problemi sa kukovima najčešće su direktna posledica određenih poremećaja u razvoju kuka, ali gotovo jednako su česte i povrede kukova ili hronična oboljenja kukova. Problemi se mogu manifestovati na najrazličitije načine i zavise od uzroka poremećaja i povrede, ali i dela kuka zahvaćenog povredom ili poremećajem.

Primera radi, osteoartritis kuka ili koksartroza je degenerativno oboljenje kuka koje dovodi do propadanja hrskavice u zglobu kuka. Kada se hrskavica stanji, butna i karlična kost dolaze u direktan kontakt, što za posledicu ima bol i upalu, a u kasnijim fazama dolazi i do pojave osteofita – stvaranja koštanih izraštaja, što dodatno otežava kretanje i umanjuje funkciju kuka.

Veoma je bitno da se, ukoliko postoji bol u kuku ili nagoveštaj degenerativnih poremećaja, odmah obratite lekaru. Pravovremenim postavljanjem tačne dijagnoze moguće je kukove izlečiti na vreme i izbegnuti trajne posledice.

Lečenje

Ukoliko oboljenje kuka ili povreda kuka dovedu do nastanka oštećenja, neophodno je kroz fizikalnu terapiju raditi na vraćanju što većeg stepena pokretljivosti i fukncionalnosti kukova. U najtežim slučajevima može se desiti da je neophodno zameniti kuk protezom (aloaltroplastika kuka).

Hirurgija kuka

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije kuka

 • Proteza kuka

  u cenu je uračunat osteosintetski materijal

  800.400,00 - 1.333.800,00

Terapija plazmom bogatom trombocitima

 • Terapija plazmom bogatom trombocitima

  25.560,00