O sindromu karpalnog tunela

Karpalni tunel ili tunel ručja je prostor na dlanskoj strani korena šake između malih kostiju korena šake sa jedne i poprečne veze ručja sa druge strane. Kroz ovaj prostor (tunel) iz nadlaktice u šaku prolaze krvni sudovi, živci i mišićne tetive. Zadebljanjem poprečne veze ručja, dolazi do sužavanja tunela i pritiska na na strukture koje kroz njega prolaze. Pri tome najčešće strada n. medianus. Pritiskom na ovaj živac dolazi do bolova u šaci i nadlaktici, a težim slučajevima i slabosti mišića šake (oslabljen stisak šake, ispadanje predmete, atrofija tj. "topljenje" mišića šake).

Lečenje

U početnoj fazi lečenje je konzervativno, što podrazumeva kontolu bolova i fizikalnu terapiju. Indikacija za operaciju se postavlja kod pojave slabosti šake i nemogućnosti medikamentozne kontrole bola.

Operacija se uglavnom radi u lokalnoj anesteziji, traje oko 30 minuta i podrazumeva presecanje poprečene veze ručja, odnosno "otvaranje" tunela ručja i dekompresiju n. medianusa.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije kičme

 • Lumbalna mikrodiskektomija

  393.300,00

 • Dekompresivna laminektomija

  344.400,00

 • Operacija ekstramedularnih spinalnih tumora

  482.220,00

 • Operacija kičme sa arteficijalnim implantima

  u cenu je uračunat implant

  482.220,00

 • Ekstirpacija kokcigealne kosti

  179,100.00

Ugradnja spinalnog porta i infuzionih pumpi

 • Ugradnja spinalnog porta

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Ugradnja infuzionih pumpi

  lokalna anestezija

  137.760,00

 • Ugradnja infuzionih pumpi

  opšta anestezija

  165.300,00

 • Hirurško lečenje migrene

  lokalna anestezija

  137.760,00

Hirurgija bola

 • Avulzija jedne grane trigeminusa

  lokalna anestezija

  96.450,00

 • Avulzija dve grane trigeminusa

  lokalna anestezija

  124.020,00

 • Avulzija jedne grane trigeminusa

  opšta anestezija

  137.760,00

 • Avulzija dve grane trigeminusa

  opšta anestezija

  165.300,00

 • Avulzija donjeg alveolarnog nerva

  lokalna anestezija

  110.250,00

 • Avulzija donjeg alveolarnog nerva

  opšta anestezija

  151.500,00

 • Operacija karpalnog tunela

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Operacija kubitalnog tunela

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Operacija Mortonovog neurona

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Sekcija interkostalnog nerva

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Sekcija okcipitalnog nerva

  lokalna anestezija

  68.880,00

Ostale procedure

 • Operacija tumora poglavine

  39.300,00 - 262.200,00