O lumbalnoj diskus herniji

Lumbalna diskus hernija je pomeranje međupršljenskog diskusa u slabinskoj (lumbalnoj) kičmi, najčešće između četvrtog i petog lumbalnog (L4/L5) i petog lumbalnog i prvog krsnog (sakralnog) pršljena (L5/S1), pri čemu pomereni diskus pritiska odgovarajući nervni koren, što izaziva bolove u leđima i nozi.

Lečenje

Operacija lumbalne diskus hernije može biti hitna i planirana. Hitna operacija se radi u retkim slučajevima kada diskus hernija, pritiskom na više nervnih korenova, izaziva poremećaj mokrenja, stolice i potencije kod muškaraca (sindrom kaude ekvine), kao i u slučajevima slabosti, odnosno nemogućnosti podizanja stopala. Planirana operacija se radi kod dugotrajnog bola koji u razumnom vremenskom periodu (oko mesec dana) ne pokazuje tendenciju smirivanja.

Operacija traje oko sat vremena, izvodi se u opštoj anesteziji i pod kontrolom operacionog mikroskopa, uz mali rez (do 3 cm) na leđima. Pacijent ustaje isti dan ili sutradan nakon operacije, a u bolnici se ostaje 1-3 dana.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije kičme

 • Lumbalna mikrodiskektomija

  393.300,00

 • Dekompresivna laminektomija

  344.400,00

 • Operacija ekstramedularnih spinalnih tumora

  482.220,00

 • Operacija kičme sa arteficijalnim implantima

  u cenu je uračunat implant

  482.220,00

 • Ekstirpacija kokcigealne kosti

  179,100.00

Ugradnja spinalnog porta i infuzionih pumpi

 • Ugradnja spinalnog porta

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Ugradnja infuzionih pumpi

  lokalna anestezija

  137.760,00

 • Ugradnja infuzionih pumpi

  opšta anestezija

  165.300,00

 • Hirurško lečenje migrene

  lokalna anestezija

  137.760,00

Hirurgija bola

 • Avulzija jedne grane trigeminusa

  lokalna anestezija

  96.450,00

 • Avulzija dve grane trigeminusa

  lokalna anestezija

  124.020,00

 • Avulzija jedne grane trigeminusa

  opšta anestezija

  137.760,00

 • Avulzija dve grane trigeminusa

  opšta anestezija

  165.300,00

 • Avulzija donjeg alveolarnog nerva

  lokalna anestezija

  110.250,00

 • Avulzija donjeg alveolarnog nerva

  opšta anestezija

  151.500,00

 • Operacija karpalnog tunela

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Operacija kubitalnog tunela

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Operacija Mortonovog neurona

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Sekcija interkostalnog nerva

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Sekcija okcipitalnog nerva

  lokalna anestezija

  68.880,00

Ostale procedure

 • Operacija tumora poglavine

  39.300,00 - 262.200,00