O kičmenim tumorima

Među najčešćim kičmenim (spinalnim) tumorima su neurinomi i meningeomi, dobroćudni tumori koji su smešteni u kičmenom kanalu i vrše pritisak na kičmenu moždinu ili kičmene nervne korenove. U zavisnosti od dela kičme u kojem se javljaju, ovi tumori daju različite simptome: bolove, trnjenje u rukama ili nogama, slabosti u rukama ili nogama, poremećaje mokrenja i stolice.

Klinička sumnja na postojanje spinalnih tumora iziskuje pregled magnetnom rezonancom koja daje precizne podatke o prisustvu, lokalizaciji, veličini pa i vrsti tumora, kao i o stepenu oštećenja nervnog tkiva.

Lečenje

Lečenje je operativno i podrazumeva odstranjenje tumora. Obzirom da su meningeomi i nurinomi dobroćudni tumori, njihovo potpuno odstranjenje je trajno izlečenje. Operacija se radi u opštoj anesteziji pod kontrolom operacionog mikroskopa i traje oko 2-3 sata. U bolnici se ostaje nekoliko dana.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije kičme

 • Lumbalna mikrodiskektomija

  393.300,00

 • Dekompresivna laminektomija

  344.400,00

 • Operacija ekstramedularnih spinalnih tumora

  482.220,00

 • Operacija kičme sa arteficijalnim implantima

  u cenu je uračunat implant

  482.220,00

 • Ekstirpacija kokcigealne kosti

  179,100.00

Ugradnja spinalnog porta i infuzionih pumpi

 • Ugradnja spinalnog porta

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Ugradnja infuzionih pumpi

  lokalna anestezija

  137.760,00

 • Ugradnja infuzionih pumpi

  opšta anestezija

  165.300,00

 • Hirurško lečenje migrene

  lokalna anestezija

  137.760,00

Hirurgija bola

 • Avulzija jedne grane trigeminusa

  lokalna anestezija

  96.450,00

 • Avulzija dve grane trigeminusa

  lokalna anestezija

  124.020,00

 • Avulzija jedne grane trigeminusa

  opšta anestezija

  137.760,00

 • Avulzija dve grane trigeminusa

  opšta anestezija

  165.300,00

 • Avulzija donjeg alveolarnog nerva

  lokalna anestezija

  110.250,00

 • Avulzija donjeg alveolarnog nerva

  opšta anestezija

  151.500,00

 • Operacija karpalnog tunela

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Operacija kubitalnog tunela

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Operacija Mortonovog neurona

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Sekcija interkostalnog nerva

  lokalna anestezija

  82.620,00

 • Sekcija okcipitalnog nerva

  lokalna anestezija

  68.880,00

Ostale procedure

 • Operacija tumora poglavine

  39.300,00 - 262.200,00