Šta je mijastenija gravis?

Mijastenija gravis je hronična progresivna bolest koju karakteriše slabost i umorljivost skeletnih mišića. Uzrokovana je defektima u neuromišićnom prenosu. Nije zarazna bolest. Pretpostavlja da postoji određeni faktor nasleđivanja. Kod ove bolesti nema promena na živcima i mišićima, ali postoji poremećaj u prenosu podražaja sa živca na mišić, što uzrokuje pojavu mišićne slabosti. Ona je ujedno jedno od najprepoznatljivijih i najkarakterističnijih neuroloških oboljenja.

Treba znati da se klinička slika i simptomi miastenije gravis kod istog bolesnika tokom života mogu menjati. Simptomi se menjaju i tokom dana: kada se probudi, bolesnik nema smetnji, tokom dana simptomi se javljaju, s odmorom prolaze i ponovno se jave. U prvim godinama simptomi mogu spontano nestati pa ih bolesnik često zanemari. Mogu se javiti vrlo blagi izolovani simptomi, u obliku spuštanja kapaka, povremenih dvoslika, smetnji govora ili žvakanja. Bolesnik može primetiti da se teško penje uza stepenice, ili da oseća težinu u rukama dok se brije.

Bolest se može javiti u svim životnim dobima ali se smatra da se najčešće javlja kod mladih žena i starijih muškaraca.

Uzroci i faktori rizika

Kod osobe obolele od miastenije dolazi do stvaranja antitela koja su odgovorna za pojavu bolesti, jer sprečavaju vezivanje acetilholina za receptore, broj receptora se smanjuje (kod nekih oblika mijastenije ima čak do 50 % manje receptora). Zbog toga prvi podražaji koji putuju živcem oslobađaju acetilholin, koji popuni sve postojeće receptore pa se acetilholin koji se i dalje oslobađa nema za šta vezati, mišićna vlakna se ne mogu kontrahovati i snaga mišića slabi. Zbog čega se to dešava nije do danas razjašnjeno.

Timus je mekani organ (žlezda) koja se nalazi iza grudne kosti. Nakon puberteta se smanjuje i zamenjuje ga masno tkivo.Smatra se da pojedini delovi timusa uzrokuju stvaranje antitela koja su odgovorna za pokretanje imunoloških procesa. Vrlo često kod pacijenata postoji značajno uvećanje timusa nekad i u vidu tumora koji se zove timom. Kod pacijenata kod kojih postoji timom smatra se da se radi o težem obliku mijastenije gravis i njihovo lečenje je kompleksnije.

Faktori rizika nisu poznati.

Simptomi

Karakteristično za ovu bolest je da se simptomi više pojavljuju kako dan odmiče.Odnosno pacijenti se vrlo često probude bez simptoma, a onda kako se zamaraju simptomi se pojavljuju da bi nakon odmora i primene terapije prestali.

 • pad kapka jednog ili oba oka

 • pojava dvoslika

 • smetnje govora

 • slabost nogu

 • smetnje gutanja i žvakanja

 • smetnje disanja

Lečenje

Lečenje se može sprovesti konzervativno (imunosupresivi i kortikosteroidi) i operativno.

Operativno lečenje podrazumeva uklanjanje timusa kao žlezde koja luči antitela. Treba ga primenjivati kod skoro svih pacijenata obolelih od mijastenije gravis. Ranije su se operacije timusa izvodile pristupom kao za operacije srca i to je donekle sputavalo pacijente, kao i ordinirajuće neurologe da se odlučuju za operaciju pre svega zbog mišićne slabosti i težeg podnošenja anestezije.

U Opštoj bolnici "Medical Centar" se izvodi najsavremenija operacija odstranjenja timusa po svim svetskim standardima, a to je VATS uniportal timektomija. Kroz jedan mali rez u pazušnoj jami dužine oko 2-3cm plasira se kamera i instrumenti kojima se odstrani timus. Oporavak je brz i odlazak kući je nakon jedne provedene noći u bolnici.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije

 • Ekstirpacija tumora pluća

  413.400,00 - 786.660,00

 • Ekstirpacija tumora medijastinuma - VATS

  minimalno-invazivno - torakoskopski

  413.400,00 - 786.660,00

 • Operacija hiperhidroze - VATS

  minimalno-invazivno - torakoskopski

  193.200,00

 • Torakotomija

  413.400,00 - 786.660,00