O hiperhidrozi i eritrofobiji

Hiperhidroza je pojam koji označava prekomerno znojenje. U normalnim okolnostima znojne žlezde su stimulisane fizičkom aktivnošću, faktorima spoljne sredine kao i emocionalnim faktorima. Kod primarne fokalne hiperhidroze znojenje je pojačano nezavisno od klimatskih uslova i uzrokuje psihosocijalnu disfunkciju.

Eritrofobija je stanje koje se karakteriše prekomernim crvenilom lica koje se intezivira u stanjima pojačanog stresa, napetosti ili pred javne nastupe i izlaganja.

Uzroci

Uzroci primarne hiperhidroze kao i eritrofobije su nepoznati. Tegobe počinju u ranom detinjstvu, pojačavaju se u pubertetu i starijim godinama. Podjednako su zastupljeni kod oba pola. Simptomi se pojačavaju kod povišenih temperatura i usled emocionalnih stimulusa koji nadražuju simpatički nervni sistem. Smatra se da nasledna komponenta ima izraženu ulogu i oko 50% su šanse da se stanje pojavi kod prvih srodnika koji pate od hiperhidroze.

Simptomi

 • Prekomerno izolovano znojenje dlanova, pazušnih jama i tabana ili udruženo znojenje svih ovih regija

 • Prekomerno crvenilo lica

 • Anksioznost i psihosocijalna fobija

Lečenje

VATS simpatikotomija predstavlja optimalan tretman za hirurško lečenje problema prekomernog znojenja lica, dlanova, pazušnih jama kao i za prekomerno crvenilo lica. Za razliku od mnogih nehirurških tretmana gde su rezultati spori i nedovoljni ovom intervencijom efekat je od strane pacijenta uočljiv odmah nakon buđenja iz anestezije.

Transaksilarna VATS simpatektomija kroz jednu inciziju nudi odlične kozmetske i funkcionalne rezultate i njom se izbegavaju potencijalne posledice i bolne senzacije na zidu grudnog koša koje mogu biti zbog hirurške tehnike sa korišćenjem dve do tri incizije za plasman portova. Podela simpatičkog lanca na nivoe i njegovo presecanje u zavisnosti od tegoba daje odlične rezultate.

Pacijenti se pažljivo biraju nakon detaljne anamneze i potvrde simptoma koji su ih dovodili do stanja koje je ometalo njihov rad i društvene aktivnosti uzrokujući socijalnu fobiju. Prethodno je kliničkim pregledom i laboratorijskim analizama isključena mogućnost sekundarne hiperhidroze zbog eventualnog poremećaja rada štitaste žlezde, šećerne bolesti ili postojanja malignih oboljenja.

Oporavak je brz i pacijenti napuštaju bolnicu istog dana kada su operisani ili nakon noći provedene u bolnici.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije

 • Ekstirpacija tumora pluća

  413.400,00 - 786.660,00

 • Ekstirpacija tumora medijastinuma - VATS

  minimalno-invazivno - torakoskopski

  413.400,00 - 786.660,00

 • Operacija hiperhidroze - VATS

  minimalno-invazivno - torakoskopski

  193.200,00

 • Torakotomija

  413.400,00 - 786.660,00