Šta je pneumotoraks?

Pneumotoraks je patološko stanje koje se karakteriše prisustvom vazduha u pleuralnom protoru koji dovodi do kolapsa pluća. Nastaje spontano, bez povrede pluća.U odredjenim situacijama može biti prouzrokovan i traumom ili jatrogeno (prilikom invazivne dijagnostičke procedure kao što je plasiranje centralnog venskog katetera). Lečenje nekomplikovanog spontanog pneumotoraksa može biti konzervativno ali je češće hirurško.

Pneumotoraks prema nastanku može biti: traumatski (spoljni i unutrašnji) i arteficijalni (dijagnostički i terapeutski). Zavisno od širine i lokalizacije sraslina između visceralne i parijetalne pleure, koje sprečavaju potpun kolaps pluća, pneumotoraks može biti totalni i parcijalni.

Uzroci i faktori rizika

Smatra se da postoji veza između pojave pneumotoraksa i prethodno postojećih bolesti pluća i drugih stanja u organizmu koja mogu biti prouzrokovana padom imuniteta. Određeni faktori predispozicije idu u sklopu sledećih bolesti ili stanja:

 • urođene promene na plućima (nasledne bolesti)

 • bolesti pluća (akutne i hronične)

 • sistemske bolesti (tumori, pneumokonioza, tuberkuloza pluća)

 • aspiracija stranog sadržaja

 • plućni edem

 • neuhranjenost (loša ishrana)

 • duboka starost

 • više uzastopnih izlaganja povišenom pritisku u jednom danu

 • izlaganje tela promeni pritiska u toku ronjenja, letenja, boravak u hiper i hipobaričnim komorama, rad u atmosferi povišenog pritiska (kesoni,tuneli, rudnici)

 • mehanička ventilacija pluća (veštačko, asistirano disanje)

Simptomi

 • otežano disanje

 • bol u grudnom košu

 • osećaj nedostatka vazduha

 • ubrzan rad srca

 • drhtavica

 • kašalj i izražen strah

Lečenje

Najoptimalniji način lečenja pneumotoraksa je hirurški. Izvodi se torakalna drenaža grudne šupljine u lokalnoj anesteziji čime se pritisak u istoj dovodi u normalu a pluće se širi, odnosno kolpas se eliminiše.

Obično se izlečenje postiže nakon dva do tri bolnička dana. U slučaju produženog izlaska vazduha ili recidiva (ponovljenih epizoda pneumotoraksa) potrebno je uraditi operaciju u opštoj anesteziji.

U Opštoj bolnici "Medical Centar" se izvodi VATS uniportal resekcija vrha pluća za lečenje pneumotoraksa. To je svetski standard za lečenje ovog stanja sa minimalnim estetskim defektom i brzim oporavkom.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije

 • Ekstirpacija tumora pluća

  413.400,00 - 786.660,00

 • Ekstirpacija tumora medijastinuma - VATS

  minimalno-invazivno - torakoskopski

  413.400,00 - 786.660,00

 • Operacija hiperhidroze - VATS

  minimalno-invazivno - torakoskopski

  193.200,00

 • Torakotomija

  413.400,00 - 786.660,00