Šta je kolor-dopler ultrazvučni pregled?

Kolor-dopler pregled je ultrazvučna metoda koja koristi Doppler-ov efekat u cilju prikazivanja promena u brzini i smeru protoka krvi kroz krvne sudove. Metoda ima višestruku primenu u medicinskoj dijagnostici svih organa koji su prožeti krvnim sudovima, a sam pregled je u potpunosti bezbedan i bezbolan.

Pregled krvnih sudova se sprovodi radi procene protoka krvi, izgleda zida i drugih karakteristika samog krvnog suda. Cilj je da se otkriju anomalije u smislu suženja (stenoze), začepljenja (okluzije) ili proširenja (aneurizme) krvnih sudova.

Kolor-dopler krvnih sudova vrata

Pregled krvnih sudova vrata se sprovodi u cilju procene postojanja suženja, začepljenja ili proširenja krvnih sudova vrata, prvenstveno karotidnih arterija, obzirom da one snabdevaju mozak krvlju. Pravovremenom dijagnostikom ovih anomalija se mogu sprečiti komplikacije, a pre svega moždani udar.

Pregled karotidnih arterija se preporučuje svim osobama starijim od 55 godina, koje imaju kardiovaskularne bolseti ili genetske sklonosti. Takođe, preporučuje se svim pacijentima koji osete jedan od sledećih simptoma:

 • slabost i trnjenje ruku i nogu

 • trnjenje lica

 • iznenadni poremećaj vida

 • kraći gubitak govora

 • krize svesti

 • vrtoglavice

 • problemi sa koncentracijom

Kolor-dopler srca i krvnih sudova

Kolor-dopler pregled srca ili ehosonografija je metoda koja daje uvid u stanje srca i njemu pripadajućih krvnih sudova. Pregled omogućava precizan pregled dimenzija srčanog mišića, dimenzija srčanih komora i pokretljivosti njihovih zidova, funkcije srčanih zalistaka, stanje srčane kese i ejekcionu frakciju. Kolor-doplerom se meri brzina protoka krvi kroz srčana ušća i krvne sudove.

Pregled je od izuzetnog značaja kod osoba sa kardiovaskularnim bolestima, ili u slučaju postojanja sumnje na bolest. Takođe, ovaj pregled treba (preventivno) obaviti posle 50. godine života, kao i kod dijabetičara, gojaznih osoba i kod pacijenata na hemioterapiji i radioterapiji.

Simptomi i znaci koji predstavljaju indikaciju za ultrazvuk srca su:

 • nepravian ili ubrzan rad srca

 • bolovi u grudima

 • brzo zamaranje

 • gubitak svesti

 • visok krvni pritisak

Na ovaj način se blagovremeno otkrivaju suženja, proširenja i začepljenja krvnih sudova, naslage i plakovi na arterijama. Takođe, moguće je uočiti urođene i stečene srčane mane. Pregled se obavlja pomeranjem sonde po grudnom košu, dok pacijent leži na levom boku i traje do pola sata.

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta

Kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta omogućava detaljan pregled strukture krvnih sudova nogu i ruku. Na taj način mogu se otkriti suženja, začepljenja (tromboze / embolije) ili proširenja krvnih sudova, kao i arterio–venske fistule.

Ovaj pregled omogućava da se anomalije na arterijama otkriju pravovremeno i na dalje tretiraju bilo konzervativno ili hirurški, u cilju sprečavanja životno ugrožavajućih komplikacija poput gangrene. Redovne kolor-dopler preglede treba da sprovode pacijenti sa ugađenim graftovima ili učinjenim bajpasom.

Takođe, pregled je potrebno da sprovedu i osobe koje imaju značajno proširene vene, u cilju prevencije duboke venske tromboze i životno ugrožavajućih komplikacija poput plućne embolije i infarkta miokarda.

Cenovnik

Dijagnostika

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk dojke

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ginekološki ultrazvuk

  2.890,00 - 5.000,00

 • Ultrazvuk vrata

  5.000,00 - 7.800,00

 • Kolor-dopler krvnih sudova vrata

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk srca sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • Kolor-dopler krvnih sudova ekstremiteta

  5.000,00 - 7.800,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00