U Opštoj bolnici "Medical Centar" su Vam na raspolaganju stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti vaskularne hirurgije.

Naši eksperti

Opšta bolnica Medical Centar

Prof. dr Nenad Ilijevski

specijalista opšte hirurgije

subspecijalista vaskularne hirurgije