U Opštoj bolnici "Medical Centar" su Vam na raspolaganju stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti opšte hirurgije.

Naši eksperti

Opšta bolnica Medical Centar

Spec. Dr med. Damjan Slavković

specijalista opšte hirurgije

Opšta bolnica Medical Centar

Doc. dr Milan Žegarac

specijalista opšte hirurgije

subspecijalista onkološke hirurgije

Opšta bolnica Medical Centar

prim. Doc. dr Mile Ignjatović

specijalista opšte hirurgije

Opšta bolnica Medical Centar

Doc. dr Miljan Ćeranić

specijalista opšte hirurgije

Opšta bolnica Medical Centar

Ass. dr Miodrag Jovanović

specijalista opšte hirurgije

Opšta bolnica Medical Centar

Prof. dr Vladimir Ćuk

specijalista opšte hirurgije

Opšta bolnica Medical Centar

pukovnik Doc. dr Zoran Kostić

specijalista opšte hirurgije

Opšta bolnica Medical Centar

kapetan Spec. Dr med. Branimir Nešković

specijalista opšte hirurgije