U Opštoj bolnici "Medical Centar" su Vam na raspolaganju stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti neurohirurgije i hirurgije bola.

Naši eksperti

Opšta bolnica Medical Centar

Prof. dr Branislav Antić

specijalista neurohirurgije

Opšta bolnica Medical Centar

Doc. dr Dražen Ivetić

specijalista neurohirurgije