U Opštoj bolnici "Medical Centar" su Vam na raspolaganju stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti grudne hirurgije.

Naši eksperti

Opšta bolnica Medical Centar

Doc. dr Milan Savić

specijalista grudne hirurgije

Opšta bolnica Medical Centar

Doc. dr Nebojša Marić

specijalista grudne hirurgije