U Opštoj bolnici "Medical Centar" su Vam na raspolaganju stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti radiologije i ultrazvučne dijagnostike.

Naši eksperti

Opšta bolnica Medical Centar

Prim. dr Biljana Jakovljević

specijalista radiologije