U Opštoj bolnici "Medical Centar" su Vam na raspolaganju stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti anesteziologije i terapije bola.

Naši eksperti

Opšta bolnica Medical Centar

Spec. Dr med. Ljiljana Brajović

specijalista anesteziologije i reanimatiologije sa intenzivnom terapijom

Opšta bolnica Medical Centar

Prof. dr Zoran Slavković

specijalista anesteziologije i reanimatiologije sa intenzivnom terapijom

Opšta bolnica Medical Centar

Spec. Dr med. Katarina Mladenović

specijalista anesteziologije i reanimatiologije sa intenzivnom terapijom

subspecijalista terapije bola