Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 5.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  2,760.00

Operacije ramenog zgloba

 • Artroskopija ramena sa subakromijalnom dekompresijom, AC resekcijom ili sinovektomijom

  253.800,00

 • Artroskopski "release" ramena

  267.000,00

 • Artroskopska stabilizacija ramena

  Bankart

  453.000,00

 • Artroskopska reparacija rotatorne manžetne ramena

  520.000,00

 • Artroskopska stabilizacija AC-luksacije

  Dog-Bone

  480.000,00

 • Artroskopska stabilizacija AC-luksacije

  Weaver-Dunn

  507.000,00

 • Proteza ramena

  893.340,00 - 1.333.200,00

 • Osteosinteza proksimalnog humerusa

  PHILLOS pločica

  667.200,00

Operacije lakatnog i ručnog zgloba

 • Artroskopija lakta

  sa eventualnim "release" ili vađenjem stranog tela

  333,600.00

 • Stabilizacija nestabilnog lakta

  426,720.00

 • Osteosinteza lakta

  667.000,00 - 800.400,00

 • Osteosinteza preloma lakta kod dece

  373.800,00 - 460.800,00

 • Osteosinteza podlaktice

  480.000,00 . 547.000,00

 • Osteosinteza ručnog zgloba

  560,400.00

Operacije kuka

 • Proteza kuka

  u cenu je uračunat osteosintetski materijal

  800.400,00 - 1.333.800,00

Operacije kolenog zgloba

 • Artroskopija kolena

  dijagnostička ili operativna

  207.000,00 - 275.400,00

 • Operacija ligamenata kolena

  u cenu nije uračunat osteosintetski materijal

  344,400.00

 • Proteza kolena

  1,066,800.00

Operacije patele i tetive kvadricepsa

 • Rekonstrukcija ligamenata patele

  344,400.00

 • Rekonstrukcija tetive kvadricepsa

  327,780.00

Operacije stopala i skočnog zgloba

 • Artroskopija skočnog zgloba

  222.840,00 - 275.280,00

 • Reparacija sveže rupture ahilove tetive

  327.780,00

 • Plastika ahilove tetive

  393.300,00

Terapija plazmom bogatom trombocitima

 • Terapija plazmom bogatom trombocitima

  25.560,00