Procedure za lečenje povreda i oboljenja zgloba kolena

Artroskopija kolena

Artroskopija kolena se primenjuje kod različitih oboljenja kolena kako bi se postavila precizna dijagnoza stanja. Većina ovakvih stanja i povreda može se tretirati artroskopskom metodom (poput oštećenja meniskusa ili neusklađene patele). Procedura u proseku traje jedan sat, a obavlja se kroz nekoliko minimalnih rezova na kolenu. Kroz ove rezove instrumentima se ulazi u zglob kolena i postavlja dijagnoza, a zatim pristupa uklanjanju problema.

Nakon što se artroskopija okonča, neophodno je mirovati par dana i uzimati lekove protiv bolova. Postoji tendencija naticanja operisanog područja. Smanjenje ili sprečavanje otoka može se ostvariti na više načina – na primer, elevacijom noge ili određenim vežbama za poboljšanje cirkulacije, kao i hlađenjem regije. Svakodnevnim aktivnostima se treba vratiti postepeno, uz konsultaciju sa lekarom. Može postojati potreba da privremeno koristite udlagu, štake ili druga pomagala u cilju zaštite tretiranog zgloba. Fizikalna terapija se u daljem toku preporučuje ako postoji potreba.

Artroskopija kolena ima mnogo prednosti u odnosu na otvoreni operacioni zahvat: manji rizik od infekcija, znatno manje oštećenje okolnog tkiva prilikom operacije i brz oporavak.

Kompikacije su moguće kao i kod svake operacije, ali se kod artorskopije retko dešavaju.

Artroplastika kolena ("veštačko koleno")

Artroplastika kolena je operacija zamene oštećenog zgloba kolena endoprotezom u cilju obnavljanja funkcije i smanjenja bola. Oštećenja koja iziskuju zamenu zgloba mogu nastati kao posledica povreda, upala ili degenerativnih procesa sa starenjem. Najčešći razlog za obavljanje artroplastike kolena je uklanjanje jakog bola koji nastaje kao posledica osteoartritisa. Pacijenti kojima je potrebna atroplastika kolena imaju probleme pri hodu, pri penjanju stepenicama, sedenju i ustajanju sa stolice. Neki pacijenti mogu imati blag do jak bol u kolenu i tokom mirovanja.

Kod artroplastike u zavisnosti od stepena oštećenja zglova, može se ugradit delimična (parcijalna) endoproteza ili potpuna (totalna) endoproteza. Ukoliko je oštećen samo unutrašnji ili samo spoljašnji deo kolena, moguće je ugraditi parcijalnu endoprotezu. To podrazumeva da su i ostali delovi kolena uredni, tj. da je hrskavica na njima očuvana. U suprotom radi se totalna endoproteza.

Kod preko 90% pacijenata veštacki zglob traje deset godina i više. Operacija traje oko 2 sata i može se izvoditi u opštoj ili spinalnoj anesteziji.

Operacija ligamenata kolena

Operativni tretman podrazumeva rekonstrukciju pokidanog ligamenta. Operacija se radi artroskopskom metodom, sa nekoliko malih rezova oko kolena, pri čemu se vrši presađivanje novog tkiva (tetive) tj.grafta, na oštećeni ligament. Najčešće je to deo patelarne tetive, hamstrings tetive (m. semitendinosus i m. gracilis) ili u poslednje vreme deo tetive kvadricepsa.

Pacijent je u stanju da hoda na štakama već isti dan nakon operacije. Sam postoperativni proces i rehabilitacija traju 6 meseci. Fizikalna terapija ima važnu ulogu u procesu oporavka. Terapija je praćena specijalnim programom razvijenim za vraćanje snage i pokretljivosti u zglob kolena. U progresu oporavka lagano trčanje se uvodi u 4. mesecu, dok se u 5. mesecu uvode i zahtevnije vežbe opterećenja kolena.

Terapija plazmom bogatom trombocitima ima ulogu u bržem oporavku

Završna faza rehabilitacije ima za cilj potpuno vraćanje funkcionalnosti kolena, bez bilo kakve bojazni od posledica zbog pretrpljene povrede. Naravno pažljivo sprovedena i nadgledana rehabilitacija je od ključne važnosti za uspešan oporavak i vraćanje u svakodnevnu aktivnu rutinu.

Terapija plazmom bogatom trombocitima

Tretman podrazumeva vađenje 15–20 ml krvi pacijenta na uobičajeni način specijalnim dvostrukim špricem, koji se potom stavlja u centrifugu na odgovarajući broj obrtaja u određenom vremenskom intervalu. Potom se drugim špricem izvlači odvojena krvna plazma obogaćena trombocitima i ubrizgava u željeno mesto. ACP (Autologous Conditioned Plasma) je savremena metoda izdvajanja plazme obogaćene trombocitima.

Trombociti ili krvne pločice su ćelije krvi koje su veoma bogate faktorima koji učestvuju u procesima reparacije u organizmu (proces zarastanja, stvaranje krvnih ugrušaka). Trombociti kruže organizmom putem krvi, ali da bi ostvarili svoju ulogu oni moraju prethodno biti aktivirani, odnosno mora postojati stimulacija za njihovu aktivaciju.

Poznata je uloga trombocita u procesu zarastanja, te se u poslednje vreme puno pažnje posvetilo mogućnostima za adekvatno izdvajanje trombocita od ostalih komponenti krvi.

Mehanizam zarastanja povreda

Kod sportista i aktivnih ljudi koji često preopterećuju svoje mišiće i zglobove napornim treninzima ili u slučajevima ponavljanja istovetnih radnji, često dolazi do povreda, upala i iritacije mišića i tetiva.

U normalnom procesu zarastanja, na mestu povrede dolazi do krvarenja, potom stvaranja krvnog ugruška uz prisustvo trombocita, a onda aktivirani trombociti uz pomoć faktora rasta i drugih medijatora pomažu u procesu obnavljanja povređenog tkiva. Potom sledi faza stvaranja ožiljka i na kraju faza remodelacije, odnosno vraćanja prvobitnih osobenosti tkiva. Uspešnost ove poslednje faze u direktnoj je vezi sa dužinom procesa zarastanja i količinom stvorenog ožiljnog tkiva.

Dakle, uloga trombocita u procesu zarastanja je neosporna, te je od izuzetnog značaja povećati njihovu koncentraciju na povređenom mestu. PRP tretman daje najbolje rezultate kada se obavlja pod kontrolom ultrazvuka, jer se na taj način PRP preparat aplikuje direktno na mesto koje želimo, a ukoliko se aplikuje u zglob preporučuje se primena standardnih artroskopskih portala.

Izdvajanje trombocita i krvne plazme od ostalih ćelija krvi vrši se centrifugiranjem na velikim brzinama u posebnim aparatima. Na taj način, pored toga što se vrši odvajanje trombocita, dolazi i do povećanja njihove koncentracije, a ujedno i do aktivacije.

Primena

Procedura našla je veliku primenu u lečenju raznih vrsta bolesti vezivnog tkiva, tetiva, ligamenata, a postoje istraživanja koja ukazuju da se PRP tretman može koristiti i kao metoda za prevenciju daljeg propadanja tkiva, na primer hrskavice. Iz tog razloga ova metoda se najčešće primenjuje kod sportista i mladih aktivnih ljudi, ali i kod starijih, u cilju pokušaja da se zaustavi ili bar uspori proces propadanja hrskavice.

Zbog minimalne invazivnosti (krv se uzima iz vene jednim ubodom igle i aplikuje injekcijom jednim ubodom), kao i zbog obećavajućih i dobrih rezultata, PRP tretmani veoma su rasprostranjeni u razvijenim zemljama.

Primenom procedure značajno se ubrzava proces zarastanja, što je naročito važno kod profesionalnih sportista radi što bržeg vraćanja na teren. Osim toga, ubrzava se i proces obnavljanja povređenog tkiva bez suvišnog stvaranja ožiljaka i bez gubitka elastičnosti i ostalih svojstava zdravog nepovređenog tkiva.

S obzirom da određena istraživanja ukazuju na to da se PRP može koristiti i kao metoda prevencije propadanja tkiva, profesionalni sportiski veoma često preventivno koriste ovu metodu kako bi izbegli povrede i produžili svoju profesionalnu karijeru.

ACP metoda

ACP metoda je pokazala najbolje rezultate u slučajevima rascepa mišića, istegnuća i povreda tetiva i ligamenata koje ne zahtevaju hiruršku rekonstrukciju, zatim u slučajevima početnih degenerativnih stanja zglobova (artroza). Najčešća stanja za primenu ove metode su povreda Ahilove tetive, iritacije tetiva (teniski lakat i golferski lakat), razmekšanja hrskavice, odnosno početni stadijumi artroze.

ACP metoda omogućava da se, uz pomoć posebno dizajniranih špriceva, izdvoji samo plazma obogaćena trombocitima, čime je PRP preparat veoma brzo spreman upotrebu.

ACP Tendo

Naš tim lekara u svojoj svakodnevnoj praksi koristi specijani oblik ACP metode pod nazivom ACP Tendo, koji je novina na tržištu i specijalno se koristi kod problema sa tetivama (povreda Ahilove tetive, skakačko koleno, teniski lakat i golferski lakat).

Specifičnost ACP tendo metode se ogleda u tome da se prethodno centrifugiranoj krvi i odvojenom precipitatu dodaje specijalna vrsta kolagena izolovanog iz biljke duvana koji pospešuje regeneraciju oštećene tetive.

Pročitajte

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 5.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  2,760.00

Operacije zgloba kolena

 • Artroskopija kolena

  dijagnostička ili operativna

  207.000,00 - 275.400,00

 • Operacija ligamenata kolena

  u cenu nije uračunat osteosintetski materijal

  344,400.00

 • Proteza kolena

  1,066,800.00

 • Rekonstrukcija ligamenata patele

  344,400.00

 • Rekonstrukcija tetive kvadricepsa

  327,780.00

 • Terapija plazmom bogatom trombocitima

  25.560,00